Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Första linjen för barn och unga

Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa är nivån innan barn- och ungdomspsykiatrin och består av verksamheter och funktioner som tar emot barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykisk dåligt – oavsett vad problemen beror på. Nedan presenteras statistik för hur stor andel barn och unga som får ett första besök på första linjen inom 7 dagar.

Läs mer

Laddar in data...

Urval: Alla regioner

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Uppgift saknas


* N/A innebär att uppgift saknas