Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök - Uppsala

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Uppsala 0%
Andel patienter som fått ett förstabesök i specialiserad vård inom 60 dagar, per månad.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Operation/åtgärd - Uppsala

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Uppsala 0%
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar, per månad.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått

Svarsfrekvens förstabesök - Uppsala

Väntande:
100%
Genomförda:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Svarsfrekvens operation/åtgärd - Uppsala

Väntande:
100%
Genomförda:
15%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Andel väntande förstabesök - Uppsala

Urval:
56%
Andel väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på ett förstabesök.

Andel väntande operation/åtgärd - Uppsala

Urval:
71%
Andel väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på en operation/åtgärd. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är minst 70 procent varje månad.