Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2019

  • 70%
  • 92%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 92% (Alla regioner: 70%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019
Urval 83% 83% 82% 76% 71% 73% 79% 80% 87% 86% 87% 92%
Alla regioner 74% 73% 70% 65% 60% 64% 71% 74% 71% 69% 68% 70%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 153 st (53,9%)
  • 31-60 dagar 80 st (28,2%)
  • 61-90 dagar 28 st (9,9%)
  • Längre än 90 dagar 23 st (8,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
284
Alla regioner:
121 461
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
15%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
70 % 126 211 st 121 461 st 85 353 st 4 %
Uppsala
92 % 284 st 284 st 261 st 0 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Akademiska sjukhuset, Uppsala (Neurokirurgidivisionen)
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Elisabethsjukhuset, Uppsala
92 % 284 st 284 st 261 st 0 %
Lasarettet i Enköping
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit