Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Augusti 2019

  • 59%
  • 62%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 62% (Alla regioner: 59%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019
Urval 73% 79% 80% 79% 78% 78% 80% 78% 77% 73% 68% 62%
Alla regioner 64% 71% 74% 71% 70% 68% 71% 71% 70% 68% 63% 59%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 686 st (30,3%)
  • 31-60 dagar 842 st (15,1%)
  • 61-90 dagar 936 st (16,8%)
  • Längre än 90 dagar 2 100 st (37,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
5 564
Alla regioner:
130 671
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
12%
Alla regioner:
7%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
59 % 139 752 st 130 671 st 77 421 st 6 %
Uppsala
62 % 6 308 st 5 564 st 3 464 st 12 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
59 % 5 254 st 4 660 st 2 733 st 11 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala (Neurokirurgidivisionen)
48 % 44 st 40 st 19 st 9 %
Elisabethsjukhuset, Uppsala
76 % 263 st 246 st 188 st 6 %
Lasarettet i Enköping
85 % 747 st 618 st 524 st 17 %