Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2019

  • 82%
  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 82% (Alla regioner: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019
Urval 85% 80% 74% 74% 79% 81% 78% 77% 78% 81% 82% 82%
Alla regioner 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 825 st (41,1%)
  • 31-60 dagar 2 209 st (23,8%)
  • 61-90 dagar 1 575 st (16,9%)
  • Längre än 90 dagar 1 688 st (18,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
9 297
Alla regioner:
301 050
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
9%
Alla regioner:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
82 % 308 097 st 301 050 st 245 782 st 2 %
Uppsala
82 % 10 168 st 9 297 st 7 609 st 9 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri
69 % 115 st 108 st 74 st 6 %
Affektiva mottagningen för vuxna, Uppsala
98 % 60 st 58 st 57 st 3 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
79 % 7 851 st 7 095 st 5 594 st 10 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Beroendemedicinska mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Bålsta psykiatrimottagning
33 % 56 st 48 st 16 st 14 %
Elisabethsjukhuset, Uppsala
89 % 505 st 476 st 422 st 6 %
Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala
100 % 8 st 6 st 6 st 25 %
Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning
76 % 44 st 38 st 29 st 14 %
Gimo psykiatriskmottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
LARO-mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Lasarettet i Enköping
98 % 1 265 st 1 233 st 1 203 st 3 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri
100 % 51 st 51 st 51 st 0 %
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Uppsala
87 % 87 st 60 st 52 st 31 %
Psykiatrimottagning för unga vuxna, Uppsala
81 % 91 st 90 st 73 st 1 %
Psykosmottagningen för vuxna, Uppsala
75 % 5 st 4 st 3 st 20 %
Psykosvårdens beroendeteam, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Psykosvårdens ungdomsteam, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skutskär psykiatrimottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Tierp psykiatrimottagning
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Tärnsjö psykiatrimottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Ungdomspsykiatriskamottagning Spången, Uppsala
100 % 13 st 13 st 13 st 0 %
Äldrepsykiatrins mobila team, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Äldrepsykiatriska mottagningen, Uppsala
91 % 11 st 11 st 10 st 0 %