Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Januari 2019

  • 79%
  • 77%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 77% (Alla regioner: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019
Urval 85% 87% 88% 87% 85% 80% 74% 74% 79% 81% 78% 77%
Alla regioner 80% 82% 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 801 st (39,4%)
  • 31-60 dagar 2 069 st (21,5%)
  • 61-90 dagar 1 552 st (16,1%)
  • Längre än 90 dagar 2 214 st (23%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
9 636
Alla regioner:
290 294
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
8%
Alla regioner:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
79 % 298 339 st 290 294 st 230 723 st 3 %
Uppsala
77 % 10 486 st 9 636 st 7 422 st 8 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri
75 % 114 st 107 st 80 st 6 %
Affektiva mottagningen för vuxna, Uppsala
95 % 68 st 66 st 63 st 3 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
76 % 8 239 st 7 539 st 5 741 st 8 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Beroendemedicinska mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Bålsta psykiatrimottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Elisabethsjukhuset, Uppsala
54 % 693 st 632 st 339 st 9 %
Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala
100 % 5 st 3 st 3 st 40 %
Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning
N/A 1 st 0 st 0 st 100 %
Gimo psykiatriskmottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
LARO-mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Lasarettet i Enköping
92 % 1 136 st 1 091 st 1 008 st 4 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri
91 % 66 st 65 st 59 st 2 %
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Uppsala
96 % 84 st 56 st 54 st 33 %
Psykiatrimottagning för unga vuxna, Uppsala
95 % 42 st 40 st 38 st 5 %
Psykosmottagningen för vuxna, Uppsala
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Psykosvårdens mottagning för nyinsjuknade, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skutskär psykiatrimottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Specialistmott för psykiskt sjuka missbrukare, Uppsala
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Tierp psykiatrimottagning
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Tärnsjö psykiatrimottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Ungdomspsykiatriskamottagning Spången, Uppsala
100 % 25 st 25 st 25 st 0 %
Äldrepsykiatrins mobila team, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Äldrepsykiatriska mottagningen, Uppsala
100 % 2 st 1 st 1 st 50 %