Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2019

  • 82%
  • 81%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 81% (Alla regioner: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019
Urval 88% 87% 85% 80% 74% 74% 79% 81% 78% 77% 78% 81%
Alla regioner 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 846 st (40,6%)
  • 31-60 dagar 2 454 st (25,9%)
  • 61-90 dagar 1 380 st (14,6%)
  • Längre än 90 dagar 1 798 st (19%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
9 478
Alla regioner:
296 341
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
9%
Alla regioner:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
82 % 304 141 st 296 341 st 242 415 st 3 %
Uppsala
81 % 10 434 st 9 478 st 7 680 st 9 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri
75 % 110 st 102 st 77 st 7 %
Affektiva mottagningen för vuxna, Uppsala
99 % 77 st 74 st 73 st 4 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
78 % 8 139 st 7 320 st 5 719 st 10 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Beroendemedicinska mottagningen, Uppsala
0 % 1 st 1 st 0 st 0 %
Bålsta psykiatrimottagning
57 % 62 st 53 st 30 st 15 %
Elisabethsjukhuset, Uppsala
84 % 600 st 561 st 474 st 6 %
Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala
100 % 10 st 8 st 8 st 20 %
Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning
66 % 47 st 41 st 27 st 13 %
Gimo psykiatriskmottagning
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %
LARO-mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Lasarettet i Enköping
97 % 1 131 st 1 085 st 1 054 st 4 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri
100 % 58 st 56 st 56 st 3 %
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Uppsala
88 % 93 st 72 st 63 st 23 %
Psykiatrimottagning för unga vuxna, Uppsala
90 % 61 st 60 st 54 st 2 %
Psykosmottagningen för vuxna, Uppsala
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Psykosvårdens beroendeteam, Uppsala
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Psykosvårdens ungdomsteam, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skutskär psykiatrimottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Tierp psykiatrimottagning
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %
Tärnsjö psykiatrimottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Ungdomspsykiatriskamottagning Spången, Uppsala
100 % 23 st 23 st 23 st 0 %
Äldrepsykiatrins mobila team, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Äldrepsykiatriska mottagningen, Uppsala
100 % 8 st 8 st 8 st 0 %