Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Augusti 2019

  • 73%
  • 71%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 71% (Alla regioner: 73%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019
Urval 74% 79% 81% 78% 77% 78% 81% 82% 82% 79% 75% 71%
Alla regioner 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 81% 79% 76% 73%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 237 st (31,4%)
  • 31-60 dagar 1 929 st (18,7%)
  • 61-90 dagar 2 163 st (21%)
  • Längre än 90 dagar 2 970 st (28,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
10 299
Alla regioner:
312 277
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
10%
Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
73 % 323 826 st 312 277 st 227 628 st 4 %
Uppsala
71 % 11 388 st 10 299 st 7 329 st 10 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri
97 % 49 st 33 st 32 st 33 %
Affektiva mottagningen för vuxna, Uppsala
98 % 66 st 59 st 58 st 11 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
68 % 8 657 st 7 788 st 5 270 st 10 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Beroendemedicinska mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Bålsta psykiatrimottagning
38 % 61 st 55 st 21 st 10 %
Elisabethsjukhuset, Uppsala
75 % 624 st 559 st 420 st 10 %
Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala
100 % 7 st 4 st 4 st 43 %
Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning
88 % 68 st 57 st 50 st 16 %
Gimo psykiatriskmottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
LARO-mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Lasarettet i Enköping
85 % 1 581 st 1 510 st 1 285 st 4 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri
98 % 48 st 41 st 40 st 15 %
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Uppsala
84 % 85 st 58 st 49 st 32 %
Psykiatrimottagning för unga vuxna, Uppsala
65 % 107 st 101 st 66 st 6 %
Psykosmottagningen för vuxna, Uppsala
100 % 5 st 4 st 4 st 20 %
Psykosvårdens beroendeteam, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Psykosvårdens ungdomsteam, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skutskär psykiatrimottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Tierp psykiatrimottagning
100 % 5 st 5 st 5 st 0 %
Tärnsjö psykiatrimottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Ungdomspsykiatriskamottagning Spången, Uppsala
100 % 10 st 10 st 10 st 0 %
Äldrepsykiatrins mobila team, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Äldrepsykiatriska mottagningen, Uppsala
100 % 10 st 10 st 10 st 0 %