Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

April 2019

  • 82%
  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 82% (Alla regioner: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019
Urval 87% 85% 80% 74% 74% 79% 81% 78% 77% 78% 81% 82%
Alla regioner 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 535 st (37,8%)
  • 31-60 dagar 2 564 st (27,4%)
  • 61-90 dagar 1 544 st (16,5%)
  • Längre än 90 dagar 1 702 st (18,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
9 345
Alla regioner:
297 232
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
9%
Alla regioner:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
82 % 304 523 st 297 232 st 244 177 st 2 %
Uppsala
82 % 10 283 st 9 345 st 7 643 st 9 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri
74 % 113 st 106 st 78 st 6 %
Affektiva mottagningen för vuxna, Uppsala
96 % 73 st 70 st 67 st 4 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
79 % 8 028 st 7 209 st 5 672 st 10 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Beroendemedicinska mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Bålsta psykiatrimottagning
43 % 60 st 51 st 22 st 15 %
Elisabethsjukhuset, Uppsala
90 % 519 st 489 st 438 st 6 %
Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala
100 % 11 st 9 st 9 st 18 %
Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning
64 % 48 st 42 st 27 st 12 %
Gimo psykiatriskmottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
LARO-mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Lasarettet i Enköping
98 % 1 165 st 1 135 st 1 110 st 3 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri
98 % 63 st 62 st 61 st 2 %
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Uppsala
91 % 98 st 69 st 63 st 30 %
Psykiatrimottagning för unga vuxna, Uppsala
90 % 75 st 73 st 66 st 3 %
Psykosmottagningen för vuxna, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Psykosvårdens beroendeteam, Uppsala
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Psykosvårdens ungdomsteam, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skutskär psykiatrimottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Tierp psykiatrimottagning
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Tärnsjö psykiatrimottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Ungdomspsykiatriskamottagning Spången, Uppsala
100 % 18 st 18 st 18 st 0 %
Äldrepsykiatrins mobila team, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Äldrepsykiatriska mottagningen, Uppsala
100 % 6 st 6 st 6 st 0 %