Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
68 % 4 073 st 3 570 st 2 433 st 503 st 100 %
Uppsala
40 % 94 st 80 st 32 st 14 st 100 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri 11 % 28 st 27 st 3 st 1 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten 33 % 3 st 3 st 1 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri 32 % 40 st 31 st 10 st 9 st 100 %
Ungdomspsykiatriskamottagning Spången, Uppsala 95 % 23 st 19 st 18 st 4 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
58 % 1 340 st 1 242 st 716 st 98 st 98 %
Uppsala
73 % 15 st 15 st 11 st 0 st 100 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habilitering för barn och vuxna, Uppsala 88 % 8 st 8 st 7 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri 67 % 6 st 6 st 4 st 0 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
76 % 1 956 st 1 890 st 1 444 st 66 st 96 %
Uppsala
89 % 21 st 18 st 16 st 3 st 100 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Habilitering för barn och vuxna, Uppsala 100 % 8 st 6 st 6 st 2 st 100 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri 67 % 3 st 3 st 2 st 0 st 100 %
Ungdomspsykiatriskamottagning Spången, Uppsala 80 % 6 st 5 st 4 st 1 st 100 %