Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
67 % 3 861 st 3 412 st 2 291 st 449 st 100 %
Uppsala
31 % 91 st 80 st 25 st 11 st 100 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri 5 % 23 st 19 st 1 st 4 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri 24 % 46 st 42 st 10 st 4 st 100 %
Ungdomspsykiatriskamottagning Spången, Uppsala 75 % 19 st 16 st 12 st 3 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
55 % 1 278 st 1 198 st 653 st 80 st 98 %
Uppsala
72 % 18 st 18 st 13 st 0 st 100 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habilitering för barn och vuxna, Uppsala 71 % 7 st 7 st 5 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri 70 % 10 st 10 st 7 st 0 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
79 % 1 747 st 1 690 st 1 333 st 57 st 96 %
Uppsala
85 % 27 st 26 st 22 st 1 st 100 %
Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Habilitering för barn och vuxna, Uppsala 86 % 7 st 7 st 6 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Ungdomspsykiatriskamottagning Spången, Uppsala 85 % 14 st 13 st 11 st 1 st 100 %