Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 52% 53% 62% 61%
Dalarna 62% 61% 69% 68%
Gotland 77% 78% 83% 83%
Gävleborg 70% 71% 75% 73%
Halland 76% 76% 84% 85%
Jämtland Härjedalen 58% 53% 58% 0%
Jönköping 68% 66% 74% 77%
Kalmar 73% 75% 76% 79%
Kronoberg 66% 67% 88% 70%
Norrbotten 62% 57% 66% 67%
Skåne 67% 68% 74% 73%
Stockholm 88% 88% 91% 91%
Sörmland 68% 63% 69% 68%
Uppsala 62% 61% 67% 65%
Värmland 52% 49% 57% 57%
Västerbotten 62% 60% 64% 65%
Västernorrland 51% 52% 60% 62%
Västmanland 61% 57% 67% 69%
Västra Götaland 64% 64% 71% 70%
Örebro 58% 58% 66% 70%
Östergötland 73% 72% 80% 79%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 69% 68% 71% 74%
Dalarna 66% 63% 68% 68%
Gotland 63% 59% 66% 61%
Gävleborg 68% 62% 74% 75%
Halland 71% 72% 79% 81%
Jämtland Härjedalen 47% 51% 60% 0%
Jönköping 61% 63% 72% 70%
Kalmar 66% 65% 68% 70%
Kronoberg 70% 62% 0% 67%
Norrbotten 57% 49% 51% 58%
Skåne 68% 68% 73% 71%
Stockholm 70% 69% 75% 72%
Sörmland 43% 42% 48% 51%
Uppsala 45% 72% 78% 63%
Värmland 57% 54% 55% 61%
Västerbotten 55% 51% 0% 58%
Västernorrland 46% 42% 50% 52%
Västmanland 70% 64% 74% 77%
Västra Götaland 59% 60% 67% 70%
Örebro 43% 43% 48% 56%
Östergötland 64% 65% 76% 75%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått