Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 52% 53%
Dalarna 62% 61%
Gotland 77% 78%
Gävleborg 70% 71%
Halland 76% 76%
Jämtland Härjedalen 58% 53%
Jönköping 68% 66%
Kalmar 73% 75%
Kronoberg 66% 67%
Norrbotten 62% 57%
Skåne 67% 68%
Stockholm 88% 88%
Sörmland 68% 63%
Uppsala 62% 61%
Värmland 52% 49%
Västerbotten 62% 60%
Västernorrland 51% 52%
Västmanland 61% 57%
Västra Götaland 64% 64%
Örebro 58% 58%
Östergötland 73% 72%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 69% 68%
Dalarna 66% 63%
Gotland 63% 59%
Gävleborg 68% 62%
Halland 71% 72%
Jämtland Härjedalen 47% 51%
Jönköping 61% 63%
Kalmar 66% 65%
Kronoberg 70% 62%
Norrbotten 57% 49%
Skåne 68% 68%
Stockholm 70% 69%
Sörmland 43% 42%
Uppsala 45% 72%
Värmland 57% 54%
Västerbotten 55% 51%
Västernorrland 46% 42%
Västmanland 70% 64%
Västra Götaland 59% 60%
Örebro 43% 43%
Östergötland 64% 65%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått