Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 63% 65% 63% 65% 58% 63% 60% 47% 47% 56% 57% 58%
Dalarna 61% 60% 65% 66% 66% 0% 74% 59% 54% 61% 64% 68%
Gotland 78% 76% 76% 81% 78% 78% 79% 72% 78% 84% 82% 84%
Gävleborg 65% 65% 68% 71% 74% 75% 77% 67% 65% 73% 74% 77%
Halland 76% 76% 80% 77% 78% 79% 83% 67% 71% 78% 80% 79%
Jämtland Härjedalen 71% 63% 68% 70% 66% 75% 81% 68% 55% 54% 57% 58%
Jönköping 66% 94% 76% 76% 75% 75% 74% 57% 59% 72% 71% 71%
Kalmar 66% 71% 75% 74% 72% 75% 73% 64% 68% 77% 79% 80%
Kronoberg 73% 70% 77% 74% 72% 71% 69% 59% 61% 71% 64% 69%
Norrbotten 59% 55% 63% 66% 63% 65% 74% 56% 53% 58% 62% 68%
Skåne 71% 70% 75% 75% 73% 74% 75% 63% 64% 71% 72% 73%
Stockholm 87% 88% 91% 91% 90% 91% 92% 80% 83% 91% 91% 92%
Sörmland 64% 65% 74% 74% 70% 74% 75% 65% 67% 70% 70% 72%
Uppsala 60% 59% 68% 68% 68% 72% 74% 57% 56% 62% 64% 67%
Värmland 60% 54% 63% 59% 58% 62% 61% 41% 44% 57% 61% 63%
Västerbotten 63% 63% 69% 70% 70% 69% 70% 58% 55% 62% 65% 69%
Västernorrland 54% 54% 55% 59% 58% 56% 62% 43% 49% 54% 57% 60%
Västmanland 68% 67% 70% 68% 60% 69% 70% 58% 54% 62% 63% 66%
Västra Götaland 65% 63% 70% 68% 68% 70% 75% 58% 57% 65% 68% 69%
Örebro 63% 63% 67% 64% 63% 66% 73% 54% 55% 60% 63% 66%
Östergötland 79% 80% 84% 81% 79% 82% 81% 70% 72% 76% 78% 77%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 72% 72% 79% 80% 76% 77% 91% 75% 62% 71% 72% 76%
Dalarna 62% 64% 68% 67% 67% 81% 90% 63% 57% 66% 64% 69%
Gotland 66% 55% 60% 65% 64% 70% 91% 56% 47% 61% 62% 67%
Gävleborg 56% 57% 65% 63% 63% 74% 86% 59% 57% 62% 67% 73%
Halland 77% 79% 81% 79% 79% 82% 88% 69% 71% 80% 80% 84%
Jämtland Härjedalen 49% 46% 53% 52% 49% 59% 77% 44% 36% 45% 51% 57%
Jönköping 74% 0% 76% 73% 73% 80% 89% 55% 52% 68% 69% 75%
Kalmar 67% 68% 72% 72% 70% 74% 79% 61% 60% 68% 70% 70%
Kronoberg 66% 67% 72% 68% 72% 75% 79% 59% 58% 68% 65% 76%
Norrbotten 63% 60% 65% 58% 58% 69% 78% 54% 44% 54% 56% 62%
Skåne 69% 62% 66% 65% 64% 71% 76% 69% 61% 67% 68% 72%
Stockholm 70% 69% 72% 72% 75% 80% 87% 68% 63% 70% 73% 74%
Sörmland 45% 42% 52% 50% 46% 50% 58% 34% 33% 42% 42% 49%
Uppsala 59% 58% 61% 62% 59% 65% 73% 51% 56% 64% 62% 82%
Värmland 63% 56% 65% 62% 61% 66% 73% 57% 51% 54% 55% 62%
Västerbotten 53% 52% 53% 51% 53% 60% 77% 50% 48% 57% 59% 0%
Västernorrland 57% 50% 57% 59% 53% 58% 75% 43% 36% 42% 45% 55%
Västmanland 72% 68% 72% 69% 72% 78% 91% 72% 62% 68% 62% 75%
Västra Götaland 63% 64% 67% 64% 64% 65% 68% 55% 57% 65% 64% 64%
Örebro 52% 46% 60% 57% 59% 62% 56% 41% 35% 50% 54% 57%
Östergötland 68% 66% 74% 72% 72% 74% 83% 61% 62% 73% 71% 71%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått