Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

September 2019

  • 64%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 64%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019 Sep 2019
Alla regioner 71% 74% 71% 70% 68% 71% 71% 70% 68% 63% 59% 64%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 46 761 st (36,9%)
  • 31-60 dagar 23 265 st (18,3%)
  • 61-90 dagar 11 282 st (8,9%)
  • Längre än 90 dagar 45 581 st (35,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla regioner:
126 889
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
7%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
64 % 135 385 st 126 889 st 81 308 st 6 %
Blekinge
77 % 2 131 st 2 094 st 1 619 st 2 %
Dalarna
60 % 5 774 st 5 341 st 3 179 st 7 %
Gotland
74 % 1 031 st 984 st 730 st 5 %
Gävleborg
57 % 4 825 st 4 490 st 2 540 st 7 %
Halland
90 % 3 580 st 3 360 st 3 008 st 6 %
Jämtland Härjedalen
39 % 3 272 st 3 160 st 1 231 st 3 %
Jönköping
87 % 3 749 st 3 412 st 2 969 st 9 %
Kalmar
82 % 3 356 st 3 133 st 2 569 st 7 %
Kronoberg
79 % 3 356 st 2 694 st 2 124 st 20 %
Norrbotten
53 % 3 278 st 3 018 st 1 601 st 8 %
Skåne
61 % 19 309 st 19 309 st 11 782 st 0 %
Stockholm
80 % 14 683 st 11 990 st 9 633 st 18 %
Sörmland
71 % 3 407 st 3 180 st 2 263 st 7 %
Uppsala
65 % 6 130 st 5 445 st 3 540 st 11 %
Värmland
49 % 6 430 st 6 372 st 3 153 st 1 %
Västerbotten
58 % 5 903 st 5 606 st 3 255 st 5 %
Västernorrland
60 % 3 162 st 2 955 st 1 762 st 7 %
Västmanland
68 % 3 455 st 3 271 st 2 220 st 5 %
Västra Götaland
59 % 26 877 st 25 910 st 15 404 st 4 %
Örebro
57 % 7 279 st 6 767 st 3 856 st 7 %
Östergötland
65 % 4 398 st 4 398 st 2 870 st 0 %