Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

April 2019

  • 71%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019
Alla regioner 73% 70% 65% 60% 64% 71% 74% 71% 70% 68% 71% 71%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 43 409 st (35,1%)
  • 31-60 dagar 27 545 st (22,3%)
  • 61-90 dagar 17 091 st (13,8%)
  • Längre än 90 dagar 35 493 st (28,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla regioner:
123 538
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
71 % 128 632 st 123 538 st 88 045 st 4 %
Blekinge
92 % 2 119 st 2 105 st 1 927 st 1 %
Dalarna
62 % 5 480 st 5 190 st 3 214 st 5 %
Gotland
89 % 967 st 932 st 832 st 4 %
Gävleborg
66 % 4 237 st 4 025 st 2 645 st 5 %
Halland
95 % 3 113 st 3 013 st 2 875 st 3 %
Jämtland Härjedalen
56 % 3 131 st 3 053 st 1 698 st 2 %
Jönköping
90 % 3 718 st 3 570 st 3 227 st 4 %
Kalmar
78 % 2 762 st 2 702 st 2 111 st 2 %
Kronoberg
76 % 3 254 st 3 064 st 2 331 st 6 %
Norrbotten
62 % 3 543 st 3 484 st 2 160 st 2 %
Skåne
69 % 17 370 st 17 367 st 11 970 st 0 %
Stockholm
86 % 15 003 st 13 160 st 11 298 st 12 %
Sörmland
70 % 3 591 st 3 384 st 2 362 st 6 %
Uppsala
78 % 5 446 st 4 952 st 3 875 st 9 %
Värmland
59 % 5 866 st 5 812 st 3 447 st 1 %
Västerbotten
70 % 5 865 st 5 690 st 3 967 st 3 %
Västernorrland
59 % 4 114 st 3 950 st 2 348 st 4 %
Västmanland
76 % 3 038 st 2 913 st 2 210 st 4 %
Västra Götaland
65 % 25 203 st 24 848 st 16 218 st 1 %
Örebro
66 % 6 473 st 5 985 st 3 979 st 8 %
Östergötland
77 % 4 339 st 4 339 st 3 351 st 0 %