Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Februari 2019

  • 68%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 68%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019
Alla regioner 73% 74% 73% 70% 65% 60% 64% 71% 74% 71% 69% 68%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 47 615 st (38,2%)
  • 31-60 dagar 23 472 st (18,8%)
  • 61-90 dagar 14 210 st (11,4%)
  • Längre än 90 dagar 39 506 st (31,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla regioner:
124 803
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
68 % 129 968 st 124 803 st 85 297 st 4 %
Blekinge
81 % 2 145 st 2 121 st 1 714 st 1 %
Dalarna
59 % 5 483 st 5 198 st 3 041 st 5 %
Gotland
84 % 1 159 st 1 122 st 944 st 3 %
Gävleborg
64 % 4 253 st 4 025 st 2 585 st 5 %
Halland
94 % 3 478 st 3 328 st 3 132 st 4 %
Jämtland Härjedalen
51 % 2 882 st 2 790 st 1 431 st 3 %
Jönköping
87 % 4 139 st 3 953 st 3 442 st 4 %
Kalmar
77 % 3 288 st 3 220 st 2 482 st 2 %
Kronoberg
72 % 3 054 st 2 867 st 2 067 st 6 %
Norrbotten
60 % 3 470 st 3 396 st 2 040 st 2 %
Skåne
67 % 18 710 st 18 709 st 12 594 st 0 %
Stockholm
85 % 16 300 st 14 196 st 12 016 st 13 %
Sörmland
60 % 4 373 st 4 209 st 2 512 st 4 %
Uppsala
87 % 312 st 312 st 271 st 0 %
Värmland
58 % 5 307 st 5 210 st 3 001 st 2 %
Västerbotten
62 % 6 110 st 5 944 st 3 686 st 3 %
Västernorrland
56 % 4 159 st 3 986 st 2 252 st 4 %
Västmanland
72 % 3 429 st 3 293 st 2 369 st 4 %
Västra Götaland
61 % 25 901 st 25 464 st 15 572 st 2 %
Örebro
64 % 6 794 st 6 238 st 3 964 st 8 %
Östergötland
80 % 5 222 st 5 222 st 4 182 st 0 %