Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Augusti 2019

  • 59%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 59%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019
Alla regioner 64% 71% 74% 71% 70% 68% 71% 71% 70% 68% 63% 59%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 37 553 st (28,7%)
  • 31-60 dagar 19 101 st (14,6%)
  • 61-90 dagar 20 767 st (15,9%)
  • Längre än 90 dagar 53 250 st (40,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla regioner:
130 671
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
7%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
59 % 139 752 st 130 671 st 77 421 st 6 %
Blekinge
73 % 2 260 st 2 209 st 1 614 st 2 %
Dalarna
54 % 5 941 st 5 458 st 2 928 st 8 %
Gotland
70 % 1 177 st 1 128 st 787 st 4 %
Gävleborg
53 % 4 851 st 4 463 st 2 370 st 8 %
Halland
88 % 3 844 st 3 590 st 3 158 st 7 %
Jämtland Härjedalen
37 % 3 363 st 3 240 st 1 202 st 4 %
Jönköping
82 % 3 973 st 3 543 st 2 919 st 11 %
Kalmar
73 % 3 157 st 2 965 st 2 172 st 6 %
Kronoberg
74 % 3 543 st 2 833 st 2 105 st 20 %
Norrbotten
42 % 4 016 st 3 890 st 1 629 st 3 %
Skåne
58 % 19 843 st 19 843 st 11 574 st 0 %
Stockholm
76 % 14 097 st 11 272 st 8 597 st 20 %
Sörmland
64 % 3 525 st 3 268 st 2 105 st 7 %
Uppsala
62 % 6 308 st 5 564 st 3 464 st 12 %
Värmland
43 % 6 651 st 6 582 st 2 848 st 1 %
Västerbotten
50 % 6 268 st 5 960 st 3 002 st 5 %
Västernorrland
44 % 4 519 st 4 283 st 1 903 st 5 %
Västmanland
67 % 3 582 st 3 385 st 2 252 st 5 %
Västra Götaland
56 % 26 782 st 25 745 st 14 317 st 4 %
Örebro
52 % 7 581 st 6 979 st 3 621 st 8 %
Östergötland
64 % 4 471 st 4 471 st 2 854 st 0 %