Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Viktigt meddelande

Västra Götalandsregionens väntetidsdata för operation/åtgärd är för perioden april-november 2018 inte helt korrekta. På grund av byte av operationsplaneringssystem har Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kunnat redovisa väntetider till operation/åtgärd under perioden, och därför har siffror från mars 2018 använts för sjukhuset för april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets andel av Västra Götalandsregionens totala antal väntande till operation/åtgärd har mellan april 2017 och mars 2018 varierat mellan 39% och 48%.

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

November 2018

  • 74%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018
Alla landsting 74% 72% 72% 73% 74% 73% 70% 65% 60% 64% 71% 74%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 49 611 st (37,8%)
  • 31-60 dagar 30 422 st (23,2%)
  • 61-90 dagar 16 501 st (12,6%)
  • Längre än 90 dagar 34 732 st (26,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
131 266
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
74 % 136 777 st 131 266 st 96 534 st 4 %
Blekinge
89 % 2 247 st 2 226 st 1 985 st 1 %
Dalarna
65 % 5 388 st 5 156 st 3 335 st 4 %
Gotland
89 % 1 134 st 1 095 st 979 st 3 %
Gävleborg
68 % 4 544 st 4 313 st 2 916 st 5 %
Halland
95 % 3 443 st 3 345 st 3 187 st 3 %
Jämtland Härjedalen
55 % 3 050 st 2 981 st 1 628 st 2 %
Jönköping
87 % 3 898 st 3 820 st 3 340 st 2 %
Kalmar
84 % 3 425 st 3 338 st 2 792 st 3 %
Kronoberg
72 % 3 075 st 2 915 st 2 103 st 5 %
Norrbotten
67 % 3 403 st 3 325 st 2 226 st 2 %
Skåne
73 % 18 473 st 18 473 st 13 416 st 0 %
Stockholm
87 % 17 119 st 15 028 st 13 054 st 12 %
Sörmland
65 % 4 616 st 4 385 st 2 839 st 5 %
Uppsala
80 % 4 965 st 4 447 st 3 562 st 10 %
Värmland
66 % 6 130 st 6 049 st 3 974 st 1 %
Västerbotten
65 % 6 089 st 5 963 st 3 847 st 2 %
Västernorrland
64 % 4 270 st 4 103 st 2 616 st 4 %
Västmanland
71 % 3 478 st 3 334 st 2 353 st 4 %
Västra Götaland
68 % 25 830 st 25 281 st 17 173 st 2 %
Örebro
73 % 6 712 st 6 201 st 4 542 st 8 %
Östergötland
85 % 5 488 st 5 488 st 4 667 st 0 %