Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Viktigt meddelande

Västra Götalandsregionens väntetidsdata för operation/åtgärd är för perioden april-november 2018 inte helt korrekta. På grund av byte av operationsplaneringssystem har Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kunnat redovisa väntetider till operation/åtgärd under perioden, och därför har siffror från mars 2018 använts för sjukhuset för april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets andel av Västra Götalandsregionens totala antal väntande till operation/åtgärd har mellan april 2017 och mars 2018 varierat mellan 39% och 48%.

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

December 2018

  • 71%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018
Alla landsting 72% 72% 73% 74% 73% 70% 65% 60% 64% 71% 74% 71%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 37 409 st (30,2%)
  • 31-60 dagar 31 164 st (25,1%)
  • 61-90 dagar 19 136 st (15,4%)
  • Längre än 90 dagar 36 234 st (29,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
123 943
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
71 % 128 689 st 123 943 st 87 709 st 4 %
Blekinge
86 % 2 262 st 2 232 st 1 930 st 1 %
Dalarna
62 % 5 542 st 5 305 st 3 278 st 4 %
Gotland
89 % 1 084 st 1 040 st 923 st 4 %
Gävleborg
64 % 4 554 st 4 308 st 2 762 st 5 %
Halland
94 % 3 423 st 3 328 st 3 131 st 3 %
Jämtland Härjedalen
53 % 3 041 st 2 967 st 1 560 st 2 %
Jönköping
86 % 4 014 st 3 898 st 3 354 st 3 %
Kalmar
81 % 3 290 st 3 216 st 2 600 st 2 %
Kronoberg
68 % 2 730 st 2 543 st 1 737 st 7 %
Norrbotten
64 % 3 580 st 3 486 st 2 242 st 3 %
Skåne
68 % 18 485 st 18 485 st 12 655 st 0 %
Stockholm
86 % 16 084 st 14 003 st 12 092 st 13 %
Sörmland
61 % 4 642 st 4 446 st 2 710 st 4 %
Uppsala
87 % 270 st 270 st 234 st 0 %
Värmland
61 % 6 295 st 6 195 st 3 762 st 2 %
Västerbotten
63 % 6 172 st 6 044 st 3 778 st 2 %
Västernorrland
61 % 4 285 st 4 107 st 2 491 st 4 %
Västmanland
67 % 4 644 st 4 451 st 2 982 st 4 %
Västra Götaland
66 % 25 941 st 25 377 st 16 804 st 2 %
Örebro
77 % 2 552 st 2 443 st 1 871 st 4 %
Östergötland
83 % 5 799 st 5 799 st 4 813 st 0 %