Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

September 2019

  • 75%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019 Sep 2019
Alla regioner 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 81% 79% 76% 73% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 133 946 st (44,2%)
  • 31-60 dagar 64 031 st (21,1%)
  • 61-90 dagar 30 718 st (10,1%)
  • Längre än 90 dagar 74 669 st (24,6%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla regioner:
303 364
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
75 % 314 105 st 303 364 st 228 695 st 3 %
Blekinge
67 % 5 898 st 5 843 st 3 939 st 1 %
Dalarna
72 % 9 880 st 9 604 st 6 910 st 3 %
Gotland
87 % 1 962 st 1 899 st 1 659 st 3 %
Gävleborg
56 % 12 413 st 12 328 st 6 907 st 1 %
Halland
87 % 6 528 st 6 262 st 5 436 st 4 %
Jämtland Härjedalen
47 % 5 926 st 5 708 st 2 665 st 4 %
Jönköping
84 % 8 847 st 8 265 st 6 964 st 7 %
Kalmar
79 % 7 598 st 7 416 st 5 886 st 2 %
Kronoberg
82 % 5 412 st 4 768 st 3 913 st 12 %
Norrbotten
55 % 10 922 st 10 642 st 5 862 st 3 %
Skåne
76 % 55 889 st 55 651 st 42 234 st 0 %
Stockholm
91 % 53 892 st 52 087 st 47 380 st 3 %
Sörmland
68 % 10 094 st 9 693 st 6 612 st 4 %
Uppsala
76 % 10 612 st 9 506 st 7 250 st 10 %
Värmland
77 % 7 371 st 7 096 st 5 499 st 4 %
Västerbotten
73 % 8 688 st 8 488 st 6 198 st 2 %
Västernorrland
59 % 9 650 st 9 281 st 5 467 st 4 %
Västmanland
79 % 7 416 st 6 400 st 5 037 st 14 %
Västra Götaland
71 % 56 656 st 54 681 st 38 568 st 3 %
Örebro
78 % 9 654 st 8 956 st 7 012 st 7 %
Östergötland
83 % 8 797 st 8 790 st 7 297 st 0 %