Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

April 2019

  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019
Alla regioner 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 129 863 st (43,7%)
  • 31-60 dagar 75 769 st (25,5%)
  • 61-90 dagar 38 545 st (13%)
  • Längre än 90 dagar 53 055 st (17,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla regioner:
297 232
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
82 % 304 523 st 297 232 st 244 177 st 2 %
Blekinge
79 % 5 640 st 5 604 st 4 430 st 1 %
Dalarna
82 % 9 538 st 9 312 st 7 625 st 2 %
Gotland
93 % 1 952 st 1 904 st 1 778 st 2 %
Gävleborg
65 % 13 365 st 13 305 st 8 592 st 0 %
Halland
90 % 6 623 st 6 451 st 5 789 st 3 %
Jämtland Härjedalen
64 % 4 933 st 4 721 st 3 016 st 4 %
Jönköping
87 % 8 658 st 8 419 st 7 286 st 3 %
Kalmar
78 % 7 794 st 7 729 st 6 054 st 1 %
Kronoberg
87 % 6 114 st 5 505 st 4 771 st 10 %
Norrbotten
66 % 10 046 st 9 890 st 6 571 st 2 %
Skåne
85 % 52 719 st 52 641 st 44 589 st 0 %
Stockholm
93 % 52 631 st 51 134 st 47 342 st 3 %
Sörmland
82 % 9 021 st 8 860 st 7 246 st 2 %
Uppsala
82 % 10 283 st 9 345 st 7 643 st 9 %
Värmland
87 % 6 744 st 6 567 st 5 723 st 3 %
Västerbotten
82 % 8 534 st 8 398 st 6 865 st 2 %
Västernorrland
64 % 9 934 st 9 661 st 6 202 st 3 %
Västmanland
78 % 7 719 st 7 225 st 5 650 st 6 %
Västra Götaland
80 % 53 159 st 51 917 st 41 376 st 2 %
Örebro
86 % 9 384 st 8 914 st 7 648 st 5 %
Östergötland
82 % 9 732 st 9 730 st 7 981 st 0 %