Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Februari 2019

  • 80%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 80%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019
Alla regioner 82% 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79% 80%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 144 043 st (48,4%)
  • 31-60 dagar 61 812 st (20,8%)
  • 61-90 dagar 32 108 st (10,8%)
  • Längre än 90 dagar 59 755 st (20,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla regioner:
297 718
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
80 % 306 404 st 297 718 st 237 963 st 3 %
Blekinge
80 % 6 160 st 6 020 st 4 843 st 2 %
Dalarna
80 % 9 487 st 9 281 st 7 423 st 2 %
Gotland
88 % 1 817 st 1 770 st 1 564 st 3 %
Gävleborg
62 % 13 095 st 13 033 st 8 060 st 0 %
Halland
90 % 6 662 st 6 459 st 5 806 st 3 %
Jämtland Härjedalen
60 % 5 051 st 4 803 st 2 892 st 5 %
Jönköping
86 % 8 371 st 8 029 st 6 915 st 4 %
Kalmar
78 % 7 287 st 7 183 st 5 603 st 1 %
Kronoberg
83 % 6 044 st 5 344 st 4 425 st 12 %
Norrbotten
60 % 9 508 st 9 346 st 5 604 st 2 %
Skåne
81 % 52 106 st 52 035 st 42 200 st 0 %
Stockholm
92 % 54 103 st 52 331 st 47 967 st 3 %
Sörmland
79 % 8 393 st 8 237 st 6 531 st 2 %
Uppsala
78 % 10 422 st 9 518 st 7 438 st 9 %
Värmland
84 % 6 332 st 6 086 st 5 096 st 4 %
Västerbotten
76 % 8 976 st 8 818 st 6 730 st 2 %
Västernorrland
63 % 9 630 st 9 263 st 5 831 st 4 %
Västmanland
77 % 8 033 st 7 323 st 5 659 st 9 %
Västra Götaland
78 % 54 182 st 52 757 st 41 172 st 3 %
Örebro
81 % 9 787 st 9 125 st 7 354 st 7 %
Östergötland
81 % 10 958 st 10 957 st 8 850 st 0 %