Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Augusti 2019

  • 73%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 73%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019
Alla regioner 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 81% 79% 76% 73%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 118 408 st (37,9%)
  • 31-60 dagar 58 761 st (18,8%)
  • 61-90 dagar 50 459 st (16,2%)
  • Längre än 90 dagar 84 649 st (27,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla regioner:
312 277
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
73 % 323 826 st 312 277 st 227 628 st 4 %
Blekinge
65 % 5 911 st 5 792 st 3 772 st 2 %
Dalarna
66 % 10 327 st 10 038 st 6 588 st 3 %
Gotland
81 % 1 880 st 1 807 st 1 472 st 4 %
Gävleborg
55 % 13 023 st 12 946 st 7 088 st 1 %
Halland
86 % 7 350 st 6 967 st 6 018 st 5 %
Jämtland Härjedalen
47 % 5 894 st 5 637 st 2 647 st 4 %
Jönköping
80 % 9 039 st 8 390 st 6 746 st 7 %
Kalmar
74 % 7 909 st 7 753 st 5 707 st 2 %
Kronoberg
78 % 5 886 st 5 127 st 4 008 st 13 %
Norrbotten
52 % 11 283 st 11 071 st 5 796 st 2 %
Skåne
73 % 57 143 st 56 663 st 41 346 st 1 %
Stockholm
89 % 55 055 st 53 054 st 47 162 st 4 %
Sörmland
65 % 10 062 st 9 749 st 6 329 st 3 %
Uppsala
71 % 11 388 st 10 299 st 7 329 st 10 %
Värmland
81 % 6 140 st 5 887 st 4 766 st 4 %
Västerbotten
67 % 9 802 st 9 582 st 6 409 st 2 %
Västernorrland
53 % 10 357 st 9 988 st 5 262 st 4 %
Västmanland
73 % 8 180 st 7 101 st 5 182 st 13 %
Västra Götaland
72 % 56 361 st 54 406 st 39 086 st 3 %
Örebro
70 % 11 251 st 10 446 st 7 306 st 7 %
Östergötland
79 % 9 585 st 9 574 st 7 609 st 0 %