Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

December 2018

  • 81%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018
Alla landsting 80% 80% 82% 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 108 837 st (36,9%)
  • 31-60 dagar 85 216 st (28,9%)
  • 61-90 dagar 45 566 st (15,5%)
  • Längre än 90 dagar 55 204 st (18,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
294 823
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 302 743 st 294 823 st 239 619 st 3 %
Blekinge
80 % 5 776 st 5 611 st 4 494 st 3 %
Dalarna
81 % 9 883 st 9 623 st 7 747 st 3 %
Gotland
91 % 2 087 st 2 027 st 1 840 st 3 %
Gävleborg
66 % 12 709 st 12 634 st 8 279 st 1 %
Halland
91 % 6 077 st 5 892 st 5 372 st 3 %
Jämtland Härjedalen
60 % 5 304 st 5 101 st 3 053 st 4 %
Jönköping
85 % 8 368 st 8 293 st 7 072 st 1 %
Kalmar
85 % 7 089 st 6 991 st 5 921 st 1 %
Kronoberg
82 % 5 973 st 5 311 st 4 362 st 11 %
Norrbotten
62 % 10 259 st 10 128 st 6 244 st 1 %
Skåne
84 % 52 962 st 52 887 st 44 213 st 0 %
Stockholm
93 % 40 571 st 38 975 st 36 278 st 4 %
Sörmland
82 % 8 244 st 8 070 st 6 614 st 2 %
Uppsala
78 % 10 558 st 9 783 st 7 622 st 7 %
Värmland
86 % 6 383 st 6 196 st 5 339 st 3 %
Västerbotten
79 % 9 342 st 9 184 st 7 220 st 2 %
Västernorrland
62 % 10 238 st 9 935 st 6 164 st 3 %
Västmanland
79 % 14 322 st 13 489 st 10 615 st 6 %
Västra Götaland
81 % 54 736 st 53 360 st 43 376 st 3 %
Örebro
84 % 10 102 st 9 575 st 8 023 st 5 %
Östergötland
83 % 11 760 st 11 758 st 9 771 st 0 %