Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2019

  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019
Alla regioner 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 134 960 st (45,5%)
  • 31-60 dagar 73 590 st (24,8%)
  • 61-90 dagar 33 865 st (11,4%)
  • Längre än 90 dagar 53 926 st (18,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla regioner:
296 341
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
82 % 304 141 st 296 341 st 242 415 st 3 %
Blekinge
83 % 5 691 st 5 661 st 4 688 st 1 %
Dalarna
82 % 9 699 st 9 468 st 7 753 st 2 %
Gotland
91 % 2 017 st 1 970 st 1 800 st 2 %
Gävleborg
64 % 13 493 st 13 430 st 8 603 st 0 %
Halland
91 % 6 135 st 5 985 st 5 417 st 2 %
Jämtland Härjedalen
64 % 4 988 st 4 751 st 3 037 st 5 %
Jönköping
88 % 8 687 st 8 374 st 7 346 st 4 %
Kalmar
80 % 7 475 st 7 406 st 5 898 st 1 %
Kronoberg
85 % 6 200 st 5 533 st 4 703 st 11 %
Norrbotten
63 % 9 326 st 9 166 st 5 782 st 2 %
Skåne
84 % 52 711 st 52 644 st 44 243 st 0 %
Stockholm
92 % 50 308 st 48 677 st 44 849 st 3 %
Sörmland
81 % 8 705 st 8 558 st 6 927 st 2 %
Uppsala
81 % 10 434 st 9 478 st 7 680 st 9 %
Värmland
86 % 6 798 st 6 599 st 5 681 st 3 %
Västerbotten
80 % 8 459 st 8 313 st 6 669 st 2 %
Västernorrland
65 % 9 864 st 9 530 st 6 194 st 3 %
Västmanland
78 % 7 818 st 7 321 st 5 699 st 6 %
Västra Götaland
80 % 54 630 st 53 361 st 42 721 st 2 %
Örebro
85 % 10 085 st 9 498 st 8 074 st 6 %
Östergötland
81 % 10 618 st 10 618 st 8 651 st 0 %