Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

November 2018

  • 84%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 84%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018
Alla landsting 81% 80% 80% 82% 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 138 944 st (47,1%)
  • 31-60 dagar 73 203 st (24,8%)
  • 61-90 dagar 34 731 st (11,8%)
  • Längre än 90 dagar 48 125 st (16,3%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
295 003
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
84 % 301 995 st 295 003 st 246 878 st 2 %
Blekinge
83 % 5 704 st 5 679 st 4 708 st 0 %
Dalarna
82 % 9 512 st 9 305 st 7 644 st 2 %
Gotland
93 % 2 055 st 2 002 st 1 856 st 3 %
Gävleborg
68 % 12 815 st 12 737 st 8 676 st 1 %
Halland
92 % 7 031 st 6 846 st 6 288 st 3 %
Jämtland Härjedalen
60 % 5 187 st 4 970 st 2 974 st 4 %
Jönköping
87 % 8 540 st 8 500 st 7 379 st 0 %
Kalmar
88 % 6 949 st 6 839 st 6 049 st 2 %
Kronoberg
83 % 6 295 st 5 633 st 4 692 st 11 %
Norrbotten
66 % 10 199 st 10 059 st 6 604 st 1 %
Skåne
86 % 51 521 st 51 467 st 44 216 st 0 %
Stockholm
94 % 47 072 st 45 495 st 42 713 st 3 %
Sörmland
85 % 8 297 st 8 144 st 6 962 st 2 %
Uppsala
81 % 10 523 st 9 805 st 7 924 st 7 %
Värmland
89 % 6 434 st 6 293 st 5 628 st 2 %
Västerbotten
82 % 8 756 st 8 603 st 7 022 st 2 %
Västernorrland
66 % 10 183 st 9 789 st 6 479 st 4 %
Västmanland
83 % 8 380 st 8 009 st 6 679 st 4 %
Västra Götaland
83 % 54 811 st 53 606 st 44 288 st 2 %
Örebro
85 % 10 100 st 9 594 st 8 163 st 5 %
Östergötland
85 % 11 631 st 11 628 st 9 934 st 0 %