Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2019

  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019
Alla regioner 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 136 698 st (45,4%)
  • 31-60 dagar 70 617 st (23,5%)
  • 61-90 dagar 38 467 st (12,8%)
  • Längre än 90 dagar 55 268 st (18,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla regioner:
301 050
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
82 % 308 097 st 301 050 st 245 782 st 2 %
Blekinge
80 % 5 500 st 5 433 st 4 338 st 1 %
Dalarna
79 % 10 050 st 9 808 st 7 797 st 2 %
Gotland
91 % 2 048 st 1 986 st 1 814 st 3 %
Gävleborg
63 % 13 613 st 13 555 st 8 543 st 0 %
Halland
91 % 7 187 st 6 988 st 6 331 st 3 %
Jämtland Härjedalen
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Jönköping
86 % 8 777 st 8 483 st 7 289 st 3 %
Kalmar
75 % 7 875 st 7 812 st 5 843 st 1 %
Kronoberg
88 % 5 775 st 5 120 st 4 483 st 11 %
Norrbotten
64 % 9 770 st 9 632 st 6 204 st 1 %
Skåne
84 % 53 495 st 53 411 st 44 967 st 0 %
Stockholm
91 % 57 566 st 56 270 st 51 350 st 2 %
Sörmland
80 % 9 105 st 8 950 st 7 168 st 2 %
Uppsala
82 % 10 168 st 9 297 st 7 609 st 9 %
Värmland
89 % 6 164 st 6 001 st 5 339 st 3 %
Västerbotten
81 % 8 598 st 8 453 st 6 818 st 2 %
Västernorrland
62 % 10 371 st 10 114 st 6 307 st 2 %
Västmanland
77 % 8 191 st 7 703 st 5 940 st 6 %
Västra Götaland
79 % 53 647 st 52 394 st 41 332 st 2 %
Örebro
84 % 10 203 st 9 647 st 8 129 st 5 %
Östergötland
82 % 9 994 st 9 993 st 8 181 st 0 %