Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla regioner

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Januari 2019

  • 79%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla regioner: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019
Alla regioner 80% 82% 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 129 871 st (44,7%)
  • 31-60 dagar 57 876 st (19,9%)
  • 61-90 dagar 42 976 st (14,8%)
  • Längre än 90 dagar 59 571 st (20,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla regioner:
290 294
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla regioner:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
79 % 298 339 st 290 294 st 230 723 st 3 %
Blekinge
78 % 5 606 st 5 551 st 4 317 st 1 %
Dalarna
79 % 9 676 st 9 440 st 7 435 st 2 %
Gotland
89 % 1 989 st 1 948 st 1 739 st 2 %
Gävleborg
63 % 12 841 st 12 773 st 8 093 st 1 %
Halland
90 % 6 696 st 6 499 st 5 824 st 3 %
Jämtland Härjedalen
57 % 5 209 st 4 963 st 2 847 st 5 %
Jönköping
86 % 8 668 st 8 345 st 7 155 st 4 %
Kalmar
80 % 6 779 st 6 671 st 5 307 st 2 %
Kronoberg
82 % 6 138 st 5 417 st 4 416 st 12 %
Norrbotten
58 % 10 232 st 10 076 st 5 855 st 2 %
Skåne
81 % 52 642 st 52 563 st 42 680 st 0 %
Stockholm
93 % 47 730 st 46 080 st 42 795 st 3 %
Sörmland
79 % 8 369 st 8 206 st 6 502 st 2 %
Uppsala
77 % 10 486 st 9 636 st 7 422 st 8 %
Värmland
83 % 6 263 st 6 036 st 5 013 st 4 %
Västerbotten
77 % 9 038 st 8 886 st 6 832 st 2 %
Västernorrland
62 % 9 827 st 9 459 st 5 860 st 4 %
Västmanland
75 % 7 937 st 7 458 st 5 589 st 6 %
Västra Götaland
77 % 50 987 st 49 656 st 38 173 st 3 %
Örebro
82 % 10 003 st 9 408 st 7 738 st 6 %
Östergötland
81 % 11 223 st 11 223 st 9 131 st 0 %