Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utökad primärvårdsuppföljning

Vid ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig förändring av ett sedan tidigare känt medicinskt problem eller vid en utebliven behandlingseffekt erbjuder primärvården tid för besök till den yrkesgrupp som är mest lämplig utifrån aktuellt vårdbehov.

Här redovisas väntetid i dagar till första besök för flera av de yrkesgrupper som arbetar inom primärvården.

De förhållandevis långa väntetiderna till besök hos andra yrkesgrupper än läkare återspeglar dagens vårdgaranti, som enbart omfattar nybesök till allmänläkare. Primärvårdens uppdrag, som kan variera mellan regioner och landsting är också en faktor som påverkar det redovisade resultatet.

Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

Tillgänglighet över tid

Plats: Tid: Tidsintervall: Kön:
Yrkesgrupp: Besöksform: Ägarform:

Tillgänglighet per yrkesgrupp

Plats: Tid: Tidsintervall: Kön:
Yrkesgrupp: Besöksform: Ägarform:
  • 0 dagar
  • 0-3 dagar
  • 0-7 dagar

Tillgänglighet per region/landsting

Plats: Tid: Tidsintervall: Kön:
Yrkesgrupp: Besöksform: Ägarform:
  • 0 dagar
  • 0-3 dagar
  • 0-7 dagar

* Antal under 20 innebär att det finns för få antal för att redovisas