Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande.

    • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
    • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
    • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
71 % 3 330 st 2 967 st 2 102 st 363 st 100 %
Blekinge
75 % 69 st 69 st 52 st 0 st 100 %
Dalarna
24 % 78 st 67 st 16 st 11 st 100 %
Gotland
100 % 21 st 20 st 20 st 1 st 100 %
Gävleborg
86 % 135 st 126 st 108 st 9 st 100 %
Halland
46 % 118 st 93 st 43 st 25 st 100 %
Jämtland Härjedalen
63 % 110 st 108 st 68 st 2 st 100 %
Jönköping
78 % 100 st 91 st 71 st 9 st 100 %
Kalmar
77 % 57 st 52 st 40 st 5 st 100 %
Kronoberg
84 % 51 st 49 st 41 st 2 st 100 %
Norrbotten
29 % 64 st 59 st 17 st 5 st 100 %
Skåne
84 % 380 st 330 st 277 st 50 st 100 %
Stockholm
95 % 1 031 st 918 st 875 st 113 st 100 %
Sörmland
30 % 115 st 94 st 28 st 21 st 100 %
Uppsala
35 % 87 st 69 st 24 st 18 st 100 %
Värmland
97 % 37 st 29 st 28 st 8 st 100 %
Västerbotten
13 % 96 st 92 st 12 st 4 st 100 %
Västernorrland
15 % 111 st 105 st 16 st 6 st 100 %
Västmanland
61 % 102 st 77 st 47 st 25 st 100 %
Västra Götaland
58 % 338 st 328 st 191 st 10 st 100 %
Örebro
47 % 47 st 36 st 17 st 11 st 100 %
Östergötland
72 % 183 st 155 st 111 st 28 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
69 % 2 141 st 2 015 st 1 384 st 126 st 98 %
Blekinge
23 % 22 st 22 st 5 st 0 st 100 %
Dalarna
80 % 5 st 5 st 4 st 0 st 100 %
Gotland
92 % 13 st 13 st 12 st 0 st 100 %
Gävleborg
14 % 46 st 42 st 6 st 4 st 100 %
Halland
53 % 20 st 15 st 8 st 5 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
9 % 24 st 22 st 2 st 2 st 100 %
Kalmar
17 % 13 st 12 st 2 st 1 st 100 %
Kronoberg
0 % 14 st 14 st 0 st 0 st 100 %
Norrbotten
20 % 11 st 10 st 2 st 1 st 100 %
Skåne
84 % 1 064 st 1 022 st 855 st 42 st 100 %
Stockholm
67 % 488 st 451 st 301 st 37 st 100 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
71 % 26 st 24 st 17 st 2 st 100 %
Värmland
75 % 12 st 8 st 6 st 4 st 100 %
Västerbotten
30 % 10 st 10 st 3 st 0 st 100 %
Västernorrland
46 % 13 st 13 st 6 st 0 st 100 %
Västmanland
17 % 34 st 30 st 5 st 4 st 100 %
Västra Götaland
60 % 151 st 141 st 85 st 10 st 100 %
Örebro
50 % 79 st 70 st 35 st 9 st 100 %
Östergötland
33 % 96 st 91 st 30 st 5 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
85 % 3 366 st 3 265 st 2 780 st 101 st 97 %
Blekinge
79 % 82 st 82 st 65 st 0 st 100 %
Dalarna
82 % 22 st 22 st 18 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Gävleborg
75 % 72 st 67 st 50 st 5 st 100 %
Halland
56 % 22 st 16 st 9 st 6 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
29 % 17 st 17 st 5 st 0 st 100 %
Kalmar
30 % 37 st 33 st 10 st 4 st 100 %
Kronoberg
35 % 32 st 31 st 11 st 1 st 100 %
Norrbotten
100 % 14 st 13 st 13 st 1 st 100 %
Skåne
96 % 1 582 st 1 570 st 1 509 st 12 st 100 %
Stockholm
93 % 792 st 785 st 728 st 7 st 95 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
89 % 20 st 19 st 17 st 1 st 100 %
Värmland
46 % 39 st 24 st 11 st 15 st 100 %
Västerbotten
37 % 54 st 52 st 19 st 2 st 100 %
Västernorrland
52 % 27 st 27 st 14 st 0 st 100 %
Västmanland
46 % 27 st 26 st 12 st 1 st 100 %
Västra Götaland
63 % 379 st 347 st 217 st 32 st 100 %
Örebro
65 % 63 st 54 st 35 st 9 st 100 %
Östergötland
44 % 82 st 77 st 34 st 5 st 100 %