Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
67 % 3 861 st 3 412 st 2 291 st 449 st 100 %
Blekinge
58 % 71 st 71 st 41 st 0 st 100 %
Dalarna
15 % 101 st 87 st 13 st 14 st 100 %
Gotland
96 % 27 st 26 st 25 st 1 st 100 %
Gävleborg
68 % 254 st 236 st 160 st 18 st 100 %
Halland
64 % 147 st 112 st 72 st 35 st 100 %
Jämtland Härjedalen
45 % 61 st 60 st 27 st 1 st 100 %
Jönköping
61 % 120 st 107 st 65 st 13 st 100 %
Kalmar
62 % 75 st 73 st 45 st 2 st 100 %
Kronoberg
42 % 34 st 33 st 14 st 1 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
85 % 459 st 375 st 320 st 84 st 100 %
Stockholm
89 % 1 220 st 1 055 st 935 st 165 st 100 %
Sörmland
40 % 94 st 81 st 32 st 13 st 100 %
Uppsala
31 % 91 st 80 st 25 st 11 st 100 %
Värmland
55 % 66 st 55 st 30 st 11 st 100 %
Västerbotten
24 % 61 st 58 st 14 st 3 st 100 %
Västernorrland
32 % 71 st 63 st 20 st 8 st 100 %
Västmanland
45 % 116 st 91 st 41 st 25 st 100 %
Västra Götaland
50 % 545 st 531 st 263 st 14 st 100 %
Örebro
60 % 49 st 43 st 26 st 6 st 100 %
Östergötland
70 % 199 st 175 st 123 st 24 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
55 % 1 278 st 1 198 st 653 st 80 st 98 %
Blekinge
55 % 22 st 22 st 12 st 0 st 100 %
Dalarna
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Gotland
94 % 16 st 16 st 15 st 0 st 100 %
Gävleborg
5 % 60 st 59 st 3 st 1 st 100 %
Halland
65 % 23 st 20 st 13 st 3 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
13 % 17 st 16 st 2 st 1 st 100 %
Kalmar
40 % 5 st 5 st 2 st 0 st 100 %
Kronoberg
9 % 23 st 23 st 2 st 0 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
92 % 26 st 26 st 24 st 0 st 100 %
Stockholm
70 % 656 st 593 st 414 st 63 st 100 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
72 % 18 st 18 st 13 st 0 st 100 %
Värmland
45 % 11 st 11 st 5 st 0 st 100 %
Västerbotten
0 % 11 st 11 st 0 st 0 st 100 %
Västernorrland
57 % 7 st 7 st 4 st 0 st 100 %
Västmanland
27 % 26 st 26 st 7 st 0 st 100 %
Västra Götaland
41 % 183 st 181 st 74 st 2 st 100 %
Örebro
32 % 83 st 76 st 24 st 7 st 100 %
Östergötland
44 % 91 st 88 st 39 st 3 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
79 % 1 747 st 1 690 st 1 333 st 57 st 96 %
Blekinge
61 % 77 st 77 st 47 st 0 st 100 %
Dalarna
87 % 45 st 45 st 39 st 0 st 100 %
Gotland
88 % 8 st 8 st 7 st 0 st 100 %
Gävleborg
77 % 97 st 95 st 73 st 2 st 100 %
Halland
62 % 28 st 26 st 16 st 2 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
33 % 9 st 9 st 3 st 0 st 100 %
Kalmar
79 % 17 st 14 st 11 st 3 st 100 %
Kronoberg
40 % 22 st 20 st 8 st 2 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
98 % 42 st 42 st 41 st 0 st 100 %
Stockholm
90 % 883 st 860 st 771 st 23 st 90 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
85 % 27 st 26 st 22 st 1 st 100 %
Värmland
73 % 54 st 48 st 35 st 6 st 100 %
Västerbotten
45 % 48 st 47 st 21 st 1 st 100 %
Västernorrland
82 % 22 st 22 st 18 st 0 st 100 %
Västmanland
71 % 22 st 21 st 15 st 1 st 100 %
Västra Götaland
66 % 256 st 251 st 165 st 5 st 100 %
Örebro
41 % 38 st 29 st 12 st 9 st 100 %
Östergötland
58 % 52 st 50 st 29 st 2 st 100 %