Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
70 % 3 914 st 3 504 st 2 463 st 410 st 98 %
Blekinge
70 % 83 st 83 st 58 st 0 st 100 %
Dalarna
28 % 79 st 78 st 22 st 1 st 100 %
Gotland
97 % 34 st 32 st 31 st 2 st 100 %
Gävleborg
77 % 258 st 233 st 179 st 25 st 100 %
Halland
80 % 144 st 106 st 85 st 38 st 100 %
Jämtland Härjedalen
42 % 60 st 57 st 24 st 3 st 100 %
Jönköping
62 % 117 st 106 st 66 st 11 st 100 %
Kalmar
66 % 76 st 74 st 49 st 2 st 100 %
Kronoberg
35 % 63 st 62 st 22 st 1 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
92 % 455 st 380 st 350 st 75 st 100 %
Stockholm
92 % 1 332 st 1 174 st 1 077 st 158 st 100 %
Sörmland
36 % 107 st 92 st 33 st 15 st 100 %
Uppsala
37 % 76 st 63 st 23 st 13 st 100 %
Värmland
31 % 70 st 62 st 19 st 8 st 100 %
Västerbotten
24 % 87 st 87 st 21 st 0 st 100 %
Västernorrland
37 % 77 st 70 st 26 st 7 st 100 %
Västmanland
40 % 133 st 121 st 48 st 12 st 100 %
Västra Götaland
47 % 465 st 449 st 213 st 16 st 78 %
Örebro
61 % 42 st 36 st 22 st 6 st 100 %
Östergötland
68 % 156 st 139 st 95 st 17 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
60 % 1 329 st 1 234 st 743 st 95 st 92 %
Blekinge
94 % 16 st 16 st 15 st 0 st 100 %
Dalarna
50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 16 st 16 st 16 st 0 st 100 %
Gävleborg
18 % 78 st 73 st 13 st 5 st 100 %
Halland
57 % 27 st 23 st 13 st 4 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
6 % 19 st 17 st 1 st 2 st 100 %
Kalmar
0 % 5 st 5 st 0 st 0 st 100 %
Kronoberg
11 % 29 st 28 st 3 st 1 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
79 % 62 st 62 st 49 st 0 st 100 %
Stockholm
77 % 710 st 644 st 493 st 66 st 100 %
Sörmland
0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
50 % 8 st 8 st 4 st 0 st 80 %
Värmland
64 % 13 st 11 st 7 st 2 st 100 %
Västerbotten
8 % 12 st 12 st 1 st 0 st 100 %
Västernorrland
75 % 4 st 4 st 3 st 0 st 100 %
Västmanland
18 % 43 st 39 st 7 st 4 st 100 %
Västra Götaland
50 % 141 st 141 st 71 st 0 st 54 %
Örebro
45 % 72 st 65 st 29 st 7 st 100 %
Östergötland
26 % 70 st 66 st 17 st 4 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
79 % 1 866 st 1 797 st 1 411 st 69 st 95 %
Blekinge
71 % 87 st 87 st 62 st 0 st 100 %
Dalarna
100 % 33 st 33 st 33 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Gävleborg
65 % 106 st 102 st 66 st 4 st 100 %
Halland
76 % 35 st 34 st 26 st 1 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
43 % 7 st 7 st 3 st 0 st 100 %
Kalmar
71 % 17 st 17 st 12 st 0 st 100 %
Kronoberg
42 % 87 st 84 st 35 st 3 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
89 % 72 st 72 st 64 st 0 st 100 %
Stockholm
91 % 887 st 850 st 771 st 37 st 90 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
100 % 13 st 13 st 13 st 0 st 83 %
Värmland
46 % 50 st 39 st 18 st 11 st 100 %
Västerbotten
47 % 65 st 62 st 29 st 3 st 100 %
Västernorrland
65 % 31 st 31 st 20 st 0 st 100 %
Västmanland
46 % 27 st 26 st 12 st 1 st 100 %
Västra Götaland
78 % 260 st 259 st 203 st 1 st 91 %
Örebro
27 % 28 st 22 st 6 st 6 st 100 %
Östergötland
60 % 55 st 53 st 32 st 2 st 100 %