Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande.

    • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
    • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
    • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
53 % 2 803 st 2 260 st 1 206 st 543 st 98 %
Blekinge
58 % 45 st 45 st 26 st 0 st 100 %
Dalarna
11 % 70 st 62 st 7 st 8 st 100 %
Gotland
92 % 27 st 24 st 22 st 3 st 100 %
Gävleborg
45 % 163 st 134 st 60 st 29 st 100 %
Halland
34 % 92 st 61 st 21 st 31 st 100 %
Jämtland Härjedalen
34 % 76 st 70 st 24 st 6 st 100 %
Jönköping
25 % 115 st 83 st 21 st 32 st 100 %
Kalmar
56 % 41 st 32 st 18 st 9 st 100 %
Kronoberg
52 % 53 st 48 st 25 st 5 st 100 %
Norrbotten
33 % 44 st 33 st 11 st 11 st 100 %
Skåne
70 % 334 st 244 st 170 st 90 st 100 %
Stockholm
80 % 818 st 661 st 531 st 157 st 100 %
Sörmland
15 % 97 st 84 st 13 st 13 st 100 %
Uppsala
21 % 74 st 58 st 12 st 16 st 100 %
Värmland
92 % 41 st 25 st 23 st 16 st 100 %
Västerbotten
20 % 65 st 61 st 12 st 4 st 100 %
Västernorrland
10 % 59 st 50 st 5 st 9 st 100 %
Västmanland
14 % 79 st 57 st 8 st 22 st 100 %
Västra Götaland
41 % 295 st 278 st 113 st 17 st 78 %
Örebro
27 % 61 st 41 st 11 st 20 st 100 %
Östergötland
67 % 154 st 109 st 73 st 45 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
48 % 924 st 849 st 409 st 75 st 98 %
Blekinge
31 % 13 st 13 st 4 st 0 st 100 %
Dalarna
67 % 3 st 3 st 2 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 15 st 14 st 14 st 1 st 100 %
Gävleborg
11 % 57 st 55 st 6 st 2 st 100 %
Halland
31 % 14 st 13 st 4 st 1 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
20 % 5 st 5 st 1 st 0 st 100 %
Kalmar
0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
Kronoberg
0 % 26 st 24 st 0 st 2 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
50 % 10 st 10 st 5 st 0 st 100 %
Stockholm
65 % 455 st 422 st 274 st 33 st 100 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
54 % 36 st 35 st 19 st 1 st 100 %
Värmland
29 % 9 st 7 st 2 st 2 st 100 %
Västerbotten
0 % 5 st 3 st 0 st 2 st 100 %
Västernorrland
20 % 5 st 5 st 1 st 0 st 100 %
Västmanland
11 % 21 st 18 st 2 st 3 st 100 %
Västra Götaland
36 % 121 st 110 st 40 st 11 st 100 %
Örebro
53 % 52 st 43 st 23 st 9 st 100 %
Östergötland
18 % 75 st 67 st 12 st 8 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
63 % 1 318 st 1 234 st 780 st 84 st 96 %
Blekinge
63 % 51 st 51 st 32 st 0 st 100 %
Dalarna
92 % 25 st 25 st 23 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 9 st 9 st 9 st 0 st 100 %
Gävleborg
61 % 40 st 36 st 22 st 4 st 100 %
Halland
24 % 27 st 17 st 4 st 10 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Kalmar
33 % 14 st 12 st 4 st 2 st 100 %
Kronoberg
6 % 18 st 16 st 1 st 2 st 100 %
Norrbotten
67 % 3 st 3 st 2 st 0 st 100 %
Skåne
92 % 62 st 61 st 56 st 1 st 100 %
Stockholm
81 % 562 st 556 st 449 st 6 st 86 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
63 % 24 st 19 st 12 st 5 st 100 %
Värmland
31 % 53 st 39 st 12 st 14 st 100 %
Västerbotten
13 % 48 st 46 st 6 st 2 st 100 %
Västernorrland
55 % 20 st 20 st 11 st 0 st 100 %
Västmanland
43 % 15 st 14 st 6 st 1 st 100 %
Västra Götaland
48 % 247 st 228 st 109 st 19 st 100 %
Örebro
19 % 37 st 27 st 5 st 10 st 100 %
Östergötland
30 % 61 st 53 st 16 st 8 st 100 %