Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
79 % 3 239 st 2 967 st 2 351 st 272 st 100 %
Blekinge
78 % 63 st 63 st 49 st 0 st 100 %
Dalarna
37 % 52 st 49 st 18 st 3 st 100 %
Gotland
90 % 21 st 20 st 18 st 1 st 100 %
Gävleborg
87 % 179 st 172 st 149 st 7 st 100 %
Halland
82 % 112 st 99 st 81 st 13 st 100 %
Jämtland Härjedalen
57 % 41 st 40 st 23 st 1 st 100 %
Jönköping
64 % 96 st 94 st 60 st 2 st 100 %
Kalmar
72 % 56 st 53 st 38 st 3 st 100 %
Kronoberg
73 % 52 st 52 st 38 st 0 st 100 %
Norrbotten
50 % 58 st 50 st 25 st 8 st 100 %
Skåne
94 % 444 st 394 st 370 st 50 st 100 %
Stockholm
94 % 1 057 st 940 st 884 st 117 st 100 %
Sörmland
50 % 80 st 72 st 36 st 8 st 100 %
Uppsala
44 % 65 st 57 st 25 st 8 st 100 %
Värmland
92 % 38 st 37 st 34 st 1 st 100 %
Västerbotten
36 % 51 st 50 st 18 st 1 st 100 %
Västernorrland
51 % 74 st 67 st 34 st 7 st 100 %
Västmanland
37 % 91 st 81 st 30 st 10 st 100 %
Västra Götaland
69 % 411 st 397 st 275 st 14 st 100 %
Örebro
55 % 55 st 49 st 27 st 6 st 100 %
Östergötland
91 % 143 st 131 st 119 st 12 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
67 % 956 st 909 st 608 st 47 st 98 %
Blekinge
85 % 13 st 13 st 11 st 0 st 100 %
Dalarna
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 9 st 9 st 9 st 0 st 100 %
Gävleborg
19 % 31 st 27 st 5 st 4 st 100 %
Halland
88 % 8 st 8 st 7 st 0 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
15 % 13 st 13 st 2 st 0 st 100 %
Kalmar
100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Kronoberg
17 % 12 st 12 st 2 st 0 st 100 %
Norrbotten
0 % 6 st 6 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
88 % 16 st 16 st 14 st 0 st 100 %
Stockholm
83 % 470 st 439 st 363 st 31 st 100 %
Sörmland
0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
78 % 37 st 37 st 29 st 0 st 100 %
Värmland
50 % 12 st 10 st 5 st 2 st 100 %
Västerbotten
9 % 11 st 11 st 1 st 0 st 100 %
Västernorrland
0 % 2 st 1 st 0 st 1 st 100 %
Västmanland
41 % 26 st 22 st 9 st 4 st 100 %
Västra Götaland
47 % 186 st 185 st 87 st 1 st 100 %
Örebro
93 % 44 st 44 st 41 st 0 st 100 %
Östergötland
39 % 55 st 51 st 20 st 4 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
82 % 1 336 st 1 319 st 1 078 st 17 st 97 %
Blekinge
71 % 28 st 28 st 20 st 0 st 100 %
Dalarna
65 % 28 st 26 st 17 st 2 st 100 %
Gotland
100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %
Gävleborg
74 % 94 st 92 st 68 st 2 st 100 %
Halland
85 % 13 st 13 st 11 st 0 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
86 % 7 st 7 st 6 st 0 st 100 %
Kalmar
100 % 10 st 10 st 10 st 0 st 100 %
Kronoberg
28 % 48 st 47 st 13 st 1 st 100 %
Norrbotten
67 % 6 st 6 st 4 st 0 st 100 %
Skåne
98 % 110 st 110 st 108 st 0 st 100 %
Stockholm
93 % 575 st 572 st 531 st 3 st 95 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
75 % 20 st 20 st 15 st 0 st 100 %
Värmland
60 % 17 st 15 st 9 st 2 st 100 %
Västerbotten
40 % 30 st 30 st 12 st 0 st 100 %
Västernorrland
71 % 31 st 31 st 22 st 0 st 100 %
Västmanland
42 % 20 st 19 st 8 st 1 st 100 %
Västra Götaland
77 % 230 st 229 st 177 st 1 st 100 %
Örebro
74 % 24 st 19 st 14 st 5 st 100 %
Östergötland
71 % 41 st 41 st 29 st 0 st 100 %