Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
68 % 4 073 st 3 570 st 2 433 st 503 st 100 %
Blekinge
66 % 94 st 93 st 61 st 1 st 100 %
Dalarna
29 % 87 st 79 st 23 st 8 st 100 %
Gotland
97 % 33 st 32 st 31 st 1 st 100 %
Gävleborg
73 % 262 st 239 st 174 st 23 st 100 %
Halland
72 % 135 st 88 st 63 st 47 st 100 %
Jämtland Härjedalen
34 % 63 st 62 st 21 st 1 st 100 %
Jönköping
42 % 102 st 92 st 39 st 10 st 100 %
Kalmar
66 % 86 st 85 st 56 st 1 st 100 %
Kronoberg
47 % 52 st 49 st 23 st 3 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
92 % 458 st 384 st 352 st 74 st 100 %
Stockholm
88 % 1 376 st 1 145 st 1 010 st 231 st 100 %
Sörmland
32 % 80 st 73 st 23 st 7 st 100 %
Uppsala
40 % 94 st 80 st 32 st 14 st 100 %
Värmland
68 % 77 st 69 st 47 st 8 st 100 %
Västerbotten
16 % 89 st 86 st 14 st 3 st 100 %
Västernorrland
39 % 71 st 64 st 25 st 7 st 100 %
Västmanland
39 % 137 st 122 st 48 st 15 st 100 %
Västra Götaland
51 % 550 st 539 st 273 st 11 st 100 %
Örebro
51 % 53 st 43 st 22 st 10 st 100 %
Östergötland
66 % 174 st 146 st 96 st 28 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
58 % 1 340 st 1 242 st 716 st 98 st 98 %
Blekinge
75 % 12 st 12 st 9 st 0 st 100 %
Dalarna
100 % 3 st 2 st 2 st 1 st 100 %
Gotland
78 % 10 st 9 st 7 st 1 st 100 %
Gävleborg
26 % 45 st 42 st 11 st 3 st 100 %
Halland
63 % 22 st 19 st 12 st 3 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
21 % 27 st 24 st 5 st 3 st 100 %
Kalmar
40 % 5 st 5 st 2 st 0 st 100 %
Kronoberg
3 % 31 st 30 st 1 st 1 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
90 % 40 st 40 st 36 st 0 st 100 %
Stockholm
74 % 678 st 619 st 461 st 59 st 100 %
Sörmland
0 % 5 st 5 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
73 % 15 st 15 st 11 st 0 st 100 %
Värmland
46 % 13 st 13 st 6 st 0 st 100 %
Västerbotten
18 % 12 st 11 st 2 st 1 st 100 %
Västernorrland
63 % 8 st 8 st 5 st 0 st 100 %
Västmanland
13 % 46 st 39 st 5 st 7 st 100 %
Västra Götaland
41 % 209 st 206 st 85 st 3 st 100 %
Örebro
46 % 87 st 78 st 36 st 9 st 100 %
Östergötland
31 % 72 st 65 st 20 st 7 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
76 % 1 956 st 1 890 st 1 444 st 66 st 96 %
Blekinge
71 % 111 st 110 st 78 st 1 st 100 %
Dalarna
63 % 39 st 38 st 24 st 1 st 100 %
Gotland
100 % 11 st 11 st 11 st 0 st 100 %
Gävleborg
79 % 62 st 62 st 49 st 0 st 100 %
Halland
78 % 26 st 23 st 18 st 3 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
20 % 5 st 5 st 1 st 0 st 100 %
Kalmar
67 % 21 st 18 st 12 st 3 st 100 %
Kronoberg
52 % 94 st 91 st 47 st 3 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
98 % 56 st 56 st 55 st 0 st 100 %
Stockholm
89 % 955 st 924 st 822 st 31 st 90 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
89 % 21 st 18 st 16 st 3 st 100 %
Värmland
79 % 35 st 29 st 23 st 6 st 100 %
Västerbotten
41 % 49 st 49 st 20 st 0 st 100 %
Västernorrland
67 % 21 st 21 st 14 st 0 st 100 %
Västmanland
68 % 22 st 22 st 15 st 0 st 100 %
Västra Götaland
64 % 325 st 321 st 204 st 4 st 100 %
Örebro
10 % 36 st 29 st 3 st 7 st 100 %
Östergötland
51 % 67 st 63 st 32 st 4 st 100 %