Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
56 % 3 791 st 3 227 st 1 805 st 564 st 98 %
Blekinge
52 % 75 st 75 st 39 st 0 st 100 %
Dalarna
11 % 88 st 80 st 9 st 8 st 100 %
Gotland
95 % 23 st 22 st 21 st 1 st 100 %
Gävleborg
48 % 236 st 209 st 101 st 27 st 100 %
Halland
45 % 146 st 100 st 45 st 46 st 100 %
Jämtland Härjedalen
43 % 57 st 56 st 24 st 1 st 100 %
Jönköping
33 % 134 st 127 st 42 st 7 st 100 %
Kalmar
44 % 81 st 70 st 31 st 11 st 100 %
Kronoberg
24 % 49 st 46 st 11 st 3 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
84 % 526 st 421 st 352 st 105 st 100 %
Stockholm
82 % 1 146 st 916 st 751 st 230 st 100 %
Sörmland
29 % 112 st 100 st 29 st 12 st 100 %
Uppsala
9 % 85 st 68 st 6 st 17 st 100 %
Värmland
31 % 55 st 51 st 16 st 4 st 100 %
Västerbotten
15 % 78 st 74 st 11 st 4 st 100 %
Västernorrland
20 % 95 st 88 st 18 st 7 st 100 %
Västmanland
18 % 82 st 79 st 14 st 3 st 100 %
Västra Götaland
36 % 478 st 453 st 164 st 25 st 78 %
Örebro
43 % 62 st 44 st 19 st 18 st 100 %
Östergötland
69 % 183 st 148 st 102 st 35 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
56 % 1 318 st 1 206 st 677 st 112 st 93 %
Blekinge
57 % 23 st 23 st 13 st 0 st 100 %
Dalarna
40 % 5 st 5 st 2 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 13 st 12 st 12 st 1 st 100 %
Gävleborg
7 % 44 st 44 st 3 st 0 st 100 %
Halland
56 % 29 st 25 st 14 st 4 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
6 % 17 st 16 st 1 st 1 st 100 %
Kalmar
0 % 11 st 11 st 0 st 0 st 100 %
Kronoberg
4 % 23 st 23 st 1 st 0 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
89 % 36 st 36 st 32 st 0 st 100 %
Stockholm
70 % 755 st 670 st 470 st 85 st 100 %
Sörmland
0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
79 % 20 st 19 st 15 st 1 st 100 %
Värmland
54 % 13 st 13 st 7 st 0 st 100 %
Västerbotten
17 % 13 st 12 st 2 st 1 st 100 %
Västernorrland
67 % 6 st 6 st 4 st 0 st 100 %
Västmanland
15 % 41 st 34 st 5 st 7 st 100 %
Västra Götaland
37 % 97 st 94 st 35 st 3 st 54 %
Örebro
43 % 89 st 89 st 38 st 0 st 100 %
Östergötland
32 % 82 st 73 st 23 st 9 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
73 % 2 059 st 1 994 st 1 458 st 65 st 96 %
Blekinge
52 % 77 st 77 st 40 st 0 st 100 %
Dalarna
62 % 43 st 42 st 26 st 1 st 100 %
Gotland
91 % 11 st 11 st 10 st 0 st 100 %
Gävleborg
60 % 95 st 94 st 56 st 1 st 100 %
Halland
54 % 26 st 24 st 13 st 2 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
38 % 8 st 8 st 3 st 0 st 100 %
Kalmar
68 % 23 st 22 st 15 st 1 st 100 %
Kronoberg
65 % 170 st 163 st 106 st 7 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
92 % 87 st 85 st 78 st 2 st 100 %
Stockholm
86 % 990 st 967 st 834 st 23 st 90 %
Sörmland
0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
91 % 24 st 22 st 20 st 2 st 100 %
Värmland
7 % 67 st 57 st 4 st 10 st 100 %
Västerbotten
44 % 55 st 54 st 24 st 1 st 100 %
Västernorrland
61 % 39 st 38 st 23 st 1 st 100 %
Västmanland
60 % 24 st 20 st 12 st 4 st 100 %
Västra Götaland
67 % 241 st 238 st 160 st 3 st 91 %
Örebro
32 % 25 st 22 st 7 st 3 st 100 %
Östergötland
55 % 53 st 49 st 27 st 4 st 100 %