Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
57 % 4 075 st 3 609 st 2 054 st 466 st 100 %
Blekinge
50 % 78 st 78 st 39 st 0 st 100 %
Dalarna
13 % 90 st 84 st 11 st 6 st 100 %
Gotland
100 % 25 st 23 st 23 st 2 st 100 %
Gävleborg
66 % 212 st 188 st 124 st 24 st 100 %
Halland
50 % 141 st 101 st 51 st 40 st 100 %
Jämtland Härjedalen
27 % 75 st 73 st 20 st 2 st 100 %
Jönköping
40 % 123 st 109 st 44 st 14 st 100 %
Kalmar
43 % 90 st 84 st 36 st 6 st 100 %
Kronoberg
29 % 62 st 62 st 18 st 0 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
80 % 484 st 396 st 315 st 88 st 100 %
Stockholm
73 % 1 397 st 1 215 st 884 st 182 st 100 %
Sörmland
18 % 95 st 90 st 16 st 5 st 100 %
Uppsala
38 % 91 st 79 st 30 st 12 st 100 %
Värmland
33 % 64 st 52 st 17 st 12 st 100 %
Västerbotten
24 % 64 st 59 st 14 st 5 st 100 %
Västernorrland
24 % 76 st 76 st 18 st 0 st 100 %
Västmanland
40 % 117 st 98 st 39 st 19 st 100 %
Västra Götaland
45 % 556 st 545 st 245 st 11 st 100 %
Örebro
50 % 59 st 48 st 24 st 11 st 100 %
Östergötland
58 % 176 st 149 st 86 st 27 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
57 % 1 294 st 1 213 st 690 st 81 st 98 %
Blekinge
50 % 18 st 18 st 9 st 0 st 100 %
Dalarna
100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 17 st 17 st 17 st 0 st 100 %
Gävleborg
15 % 91 st 82 st 12 st 9 st 100 %
Halland
40 % 11 st 10 st 4 st 1 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
12 % 25 st 25 st 3 st 0 st 100 %
Kalmar
40 % 5 st 5 st 2 st 0 st 100 %
Kronoberg
8 % 26 st 25 st 2 st 1 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
87 % 47 st 47 st 41 st 0 st 100 %
Stockholm
73 % 653 st 607 st 442 st 46 st 100 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
52 % 31 st 29 st 15 st 2 st 100 %
Värmland
67 % 10 st 9 st 6 st 1 st 100 %
Västerbotten
29 % 14 st 14 st 4 st 0 st 100 %
Västernorrland
57 % 7 st 7 st 4 st 0 st 100 %
Västmanland
21 % 28 st 24 st 5 st 4 st 100 %
Västra Götaland
44 % 163 st 162 st 72 st 1 st 100 %
Örebro
34 % 75 st 62 st 21 st 13 st 100 %
Östergötland
42 % 70 st 67 st 28 st 3 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
76 % 1 830 st 1 759 st 1 329 st 71 st 96 %
Blekinge
52 % 83 st 83 st 43 st 0 st 100 %
Dalarna
86 % 39 st 37 st 32 st 2 st 100 %
Gotland
100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
Gävleborg
64 % 65 st 64 st 41 st 1 st 100 %
Halland
78 % 29 st 23 st 18 st 6 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Kalmar
56 % 12 st 9 st 5 st 3 st 100 %
Kronoberg
24 % 28 st 25 st 6 st 3 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
99 % 73 st 73 st 72 st 0 st 100 %
Stockholm
86 % 860 st 835 st 722 st 25 st 90 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
57 % 31 st 30 st 17 st 1 st 100 %
Värmland
67 % 77 st 58 st 39 st 19 st 100 %
Västerbotten
32 % 53 st 53 st 17 st 0 st 100 %
Västernorrland
74 % 27 st 27 st 20 st 0 st 100 %
Västmanland
80 % 18 st 15 st 12 st 3 st 100 %
Västra Götaland
72 % 336 st 335 st 240 st 1 st 100 %
Örebro
23 % 42 st 35 st 8 st 7 st 100 %
Östergötland
62 % 50 st 50 st 31 st 0 st 100 %