Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

I överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk hälsa 2019 finns mål för tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Målsättningen för tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin är 30 dagar till första bedömning samt ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling, mätt från den första bedömningen. Andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar eller behandlingar inom tidsgränsen (30+30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin redovisas månatligen uppdelat per region.  

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 60% 52% 70% 66% 58% 50% 49% 55% 58% 75%
Dalarna 19% 11% 28% 29% 15% 13% 30% 8% 11% 24%
Gotland 97% 95% 97% 97% 96% 100% 95% 100% 92% 100%
Gävleborg 65% 48% 77% 73% 68% 66% 57% 59% 45% 86%
Halland 55% 45% 80% 72% 64% 50% 50% 39% 34% 46%
Jämtland Härjedalen 41% 43% 42% 34% 45% 27% 33% 30% 34% 63%
Jönköping 49% 33% 62% 42% 61% 40% 48% 55% 25% 78%
Kalmar 58% 44% 66% 66% 62% 43% 51% 58% 56% 77%
Kronoberg 43% 24% 35% 47% 42% 29% 59% 24% 52% 84%
Norrbotten 44% 38% 48% 48% 55% 36% 49% 93% 33% 29%
Skåne 84% 84% 92% 92% 86% 80% 76% 81% 70% 84%
Stockholm 82% 82% 92% 88% 89% 73% 68% 66% 80% 95%
Sörmland 29% 29% 36% 32% 40% 18% 23% 40% 15% 30%
Uppsala 28% 9% 37% 40% 31% 38% 31% 9% 21% 35%
Värmland 60% 31% 31% 68% 55% 33% 62% 98% 92% 97%
Västerbotten 20% 15% 24% 16% 24% 24% 48% 12% 20% 13%
Västernorrland 25% 20% 37% 39% 32% 24% 24% 28% 10% 15%
Västmanland 42% 18% 40% 39% 45% 40% 52% 66% 14% 61%
Västra Götaland 47% 36% 47% 51% 50% 45% 44% 51% 41% 58%
Örebro 48% 43% 61% 51% 60% 50% 51% 41% 27% 47%
Östergötland 66% 69% 68% 66% 70% 58% 61% 66% 67% 72%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 61% 53% 75% 71% 60% 51% 48% 57% 56% 67%
Dalarna 82% 60% 97% 65% 87% 88% 87% 96% 89% 81%
Gotland 95% 96% 100% 90% 92% 100% 90% 96% 100% 94%
Gävleborg 46% 43% 45% 58% 49% 36% 52% 52% 31% 51%
Halland 59% 55% 68% 71% 63% 67% 44% 60% 27% 55%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 20% 17% 17% 21% 20% 15% 27% 36% 29% 18%
Kalmar 49% 45% 55% 61% 68% 50% 70% 67% 29% 27%
Kronoberg 35% 58% 34% 40% 23% 16% 12% 12% 2% 24%
Norrbotten 46% 25% 36% 44% 44% 45% 60% 0% 67% 65%
Skåne 91% 91% 84% 95% 96% 94% 90% 90% 86% 91%
Stockholm 80% 80% 85% 83% 82% 81% 65% 87% 74% 83%
Sörmland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Uppsala 76% 88% 89% 84% 80% 54% 79% 80% 57% 79%
Värmland 50% 16% 50% 69% 68% 67% 66% 44% 30% 53%
Västerbotten 34% 39% 41% 37% 36% 31% 38% 27% 12% 35%
Västernorrland 64% 61% 66% 66% 76% 71% 85% 44% 48% 50%
Västmanland 35% 31% 29% 33% 47% 44% 38% 43% 25% 30%
Västra Götaland 57% 48% 61% 55% 55% 63% 61% 68% 44% 62%
Örebro 38% 41% 40% 36% 34% 30% 22% 36% 40% 56%
Östergötland 43% 41% 41% 41% 49% 50% 48% 69% 23% 38%