Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från barn- och ungdomspsykiatrin, per år.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och att minst 80 procent av patienterna ska ha fått en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 62% 52% 70% 66% 58%
Dalarna 21% 11% 28% 29% 15%
Gotland 96% 95% 97% 97% 96%
Gävleborg 67% 48% 77% 73% 68%
Halland 65% 45% 80% 72% 64%
Jämtland Härjedalen 39% 43% 42% 34% 0%
Jönköping 49% 33% 62% 42% 61%
Kalmar 60% 44% 66% 66% 62%
Kronoberg 37% 24% 35% 47% 42%
Norrbotten 0% 0% 0% 0% 0%
Skåne 88% 84% 92% 92% 85%
Stockholm 88% 82% 92% 88% 89%
Sörmland 34% 29% 36% 32% 40%
Uppsala 30% 9% 37% 40% 31%
Värmland 47% 31% 31% 68% 55%
Västerbotten 20% 15% 24% 16% 24%
Västernorrland 31% 20% 37% 39% 32%
Västmanland 37% 18% 40% 39% 45%
Västra Götaland 46% 36% 47% 51% 50%
Örebro 54% 43% 61% 51% 60%
Östergötland 68% 69% 68% 66% 70%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 65% 53% 75% 71% 60%
Dalarna 76% 60% 97% 65% 87%
Gotland 94% 96% 100% 90% 92%
Gävleborg 48% 43% 45% 58% 49%
Halland 64% 55% 68% 71% 63%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 19% 17% 17% 21% 20%
Kalmar 56% 45% 55% 61% 68%
Kronoberg 44% 58% 34% 40% 23%
Norrbotten 0% 0% 0% 0% 0%
Skåne 90% 91% 84% 95% 96%
Stockholm 82% 80% 85% 83% 82%
Sörmland 0% 0% 0% 0% 0%
Uppsala 82% 85% 81% 82% 80%
Värmland 48% 16% 50% 69% 68%
Västerbotten 38% 39% 41% 37% 36%
Västernorrland 66% 61% 66% 66% 76%
Västmanland 34% 31% 29% 33% 47%
Västra Götaland 62% 59% 68% 55% 67%
Örebro 38% 41% 40% 0% 34%
Östergötland 43% 41% 41% 41% 49%