Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från barn- och ungdomspsykiatrin, per år.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och att minst 80 procent av patienterna ska ha fått en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 66% 40% 53% 57% 44% 64% 66% 66% 77% 84% 79% 81% 78%
Dalarna 37% 31% 42% 42% 32% 26% 48% 32% 31% 34% 49% 37% 37%
Gotland 95% 90% 91% 91% 96% 95% 96% 93% 100% 100% 100% 100% 90%
Gävleborg 68% 42% 60% 58% 54% 61% 72% 64% 51% 86% 92% 84% 87%
Halland 63% 38% 41% 45% 39% 46% 59% 76% 66% 80% 92% 81% 82%
Jämtland Härjedalen 59% 38% 63% 73% 65% 60% 82% 90% 37% 51% 59% 51% 57%
Jönköping 75% 64% 74% 83% 83% 84% 71% 71% 63% 74% 83% 74% 64%
Kalmar 79% 77% 100% 83% 87% 81% 88% 85% 58% 91% 69% 68% 72%
Kronoberg 38% 38% 57% 30% 34% 27% 18% 9% 9% 22% 54% 57% 73%
Norrbotten 52% 48% 48% 49% 54% 50% 53% 85% 42% 62% 57% 58% 50%
Skåne 93% 83% 92% 97% 93% 92% 95% 89% 88% 96% 97% 93% 94%
Stockholm 92% 89% 96% 92% 91% 89% 88% 94% 87% 94% 97% 94% 94%
Sörmland 58% 56% 53% 58% 61% 35% 52% 53% 59% 86% 86% 54% 50%
Uppsala 35% 33% 42% 38% 34% 24% 39% 39% 19% 33% 35% 44% 44%
Värmland 88% 76% 94% 90% 88% 85% 87% 87% 66% 92% 94% 100% 92%
Västerbotten 29% 31% 31% 35% 29% 34% 31% 36% 7% 14% 34% 30% 36%
Västernorrland 34% 35% 33% 41% 30% 31% 38% 30% 23% 28% 36% 25% 51%
Västmanland 46% 40% 49% 45% 39% 38% 34% 39% 40% 64% 78% 47% 37%
Västra Götaland 61% 45% 59% 67% 58% 55% 64% 67% 48% 63% 68% 69% 69%
Örebro 75% 74% 82% 77% 71% 75% 79% 74% 63% 93% 86% 59% 55%
Östergötland 78% 53% 69% 79% 73% 80% 78% 83% 87% 78% 89% 86% 91%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 70% 48% 57% 67% 58% 65% 67% 75% 77% 82% 83% 80% 76%
Dalarna 66% 46% 62% 70% 54% 63% 76% 96% 71% 54% 78% 67% 65%
Gotland 97% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 95% 100% 94% 93% 100%
Gävleborg 42% 47% 67% 59% 40% 40% 28% 37% 24% 24% 30% 45% 61%
Halland 70% 61% 66% 77% 68% 68% 79% 63% 38% 64% 83% 79% 86%
Jämtland Härjedalen 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Jönköping 35% 27% 11% 43% 27% 45% 54% 39% 29% 36% 29% 35% 40%
Kalmar 63% 57% 55% 82% 74% 71% 79% 60% 24% 31% 62% 63% 100%
Kronoberg 31% 38% 27% 24% 29% 32% 36% 33% 21% 27% 33% 37% 25%
Norrbotten 33% 53% 36% 36% 62% 15% 57% 0% 43% 45% 19% 29% 33%
Skåne 89% 97% 92% 94% 92% 89% 0% 98% 94% 77% 94% 91% 97%
Stockholm 82% 76% 80% 80% 83% 81% 86% 85% 76% 81% 87% 87% 88%
Sörmland 65% 50% 87% 85% 62% 87% 75% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
Uppsala 69% 67% 62% 81% 42% 69% 100% 64% 41% 81% 64% 85% 74%
Värmland 40% 37% 51% 49% 38% 26% 42% 28% 18% 26% 54% 63% 56%
Västerbotten 47% 47% 66% 55% 40% 36% 56% 38% 40% 44% 48% 55% 32%
Västernorrland 75% 91% 89% 92% 95% 84% 85% 100% 40% 71% 60% 73% 69%
Västmanland 41% 38% 50% 39% 42% 30% 38% 48% 32% 26% 65% 45% 41%
Västra Götaland 53% 58% 62% 64% 62% 40% 65% 75% 46% 52% 39% 57% 64%
Örebro 83% 56% 95% 82% 76% 81% 93% 94% 78% 76% 86% 84% 87%
Östergötland 51% 53% 53% 61% 52% 45% 52% 68% 35% 41% 48% 48% 53%