Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från barn- och ungdomspsykiatrin, per år.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och att minst 80 procent av patienterna ska ha fått en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 63% 52% 70% 66%
Dalarna 23% 11% 28% 29%
Gotland 97% 95% 97% 97%
Gävleborg 67% 48% 77% 73%
Halland 66% 45% 80% 72%
Jämtland Härjedalen 39% 43% 42% 34%
Jönköping 45% 33% 62% 42%
Kalmar 59% 44% 66% 66%
Kronoberg 36% 24% 35% 47%
Norrbotten 0% 0% 0% 0%
Skåne 89% 84% 92% 92%
Stockholm 88% 82% 92% 88%
Sörmland 32% 29% 36% 32%
Uppsala 29% 9% 37% 40%
Värmland 45% 31% 31% 68%
Västerbotten 19% 15% 24% 16%
Västernorrland 31% 20% 37% 39%
Västmanland 34% 18% 40% 39%
Västra Götaland 45% 36% 47% 51%
Örebro 51% 43% 61% 51%
Östergötland 68% 69% 68% 66%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 67% 53% 75% 71%
Dalarna 72% 60% 97% 65%
Gotland 95% 96% 100% 90%
Gävleborg 47% 43% 45% 58%
Halland 65% 55% 68% 71%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0%
Jönköping 18% 17% 17% 21%
Kalmar 53% 45% 55% 61%
Kronoberg 46% 58% 34% 40%
Norrbotten 0% 0% 0% 0%
Skåne 89% 91% 84% 95%
Stockholm 82% 80% 85% 83%
Sörmland 0% 0% 0% 0%
Uppsala 83% 85% 81% 82%
Värmland 40% 16% 50% 69%
Västerbotten 39% 39% 41% 37%
Västernorrland 64% 61% 66% 66%
Västmanland 31% 31% 29% 33%
Västra Götaland 60% 59% 68% 55%
Örebro 40% 41% 40% 0%
Östergötland 41% 41% 41% 41%