Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från barn- och ungdomspsykiatrin, per år.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och att minst 80 procent av patienterna ska ha fått en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 52% 52%
Dalarna 11% 11%
Gotland 95% 95%
Gävleborg 48% 48%
Halland 45% 45%
Jämtland Härjedalen 43% 43%
Jönköping 33% 33%
Kalmar 44% 44%
Kronoberg 24% 24%
Norrbotten 0% 0%
Skåne 84% 84%
Stockholm 82% 82%
Sörmland 29% 29%
Uppsala 9% 9%
Värmland 31% 31%
Västerbotten 15% 15%
Västernorrland 20% 20%
Västmanland 18% 18%
Västra Götaland 36% 36%
Örebro 43% 43%
Östergötland 0% 0%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 53% 53%
Dalarna 60% 60%
Gotland 96% 96%
Gävleborg 43% 43%
Halland 55% 55%
Jämtland Härjedalen 0% 0%
Jönköping 17% 17%
Kalmar 45% 45%
Kronoberg 58% 58%
Norrbotten 0% 0%
Skåne 91% 91%
Stockholm 80% 80%
Sörmland 0% 0%
Uppsala 85% 85%
Värmland 16% 16%
Västerbotten 39% 39%
Västernorrland 61% 61%
Västmanland 31% 31%
Västra Götaland 59% 59%
Örebro 41% 41%
Östergötland 0% 0%