Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från barn- och ungdomspsykiatrin, per år.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och att minst 80 procent av patienterna ska ha fått en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 60% 52% 70% 66% 58% 50%
Dalarna 19% 11% 28% 29% 15% 13%
Gotland 97% 95% 97% 97% 96% 100%
Gävleborg 67% 48% 77% 73% 68% 66%
Halland 62% 45% 80% 72% 64% 50%
Jämtland Härjedalen 36% 43% 42% 34% 0% 27%
Jönköping 47% 33% 62% 42% 61% 40%
Kalmar 56% 44% 66% 66% 62% 43%
Kronoberg 35% 24% 35% 47% 42% 29%
Norrbotten 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Skåne 86% 84% 92% 92% 85% 80%
Stockholm 85% 82% 92% 88% 89% 73%
Sörmland 31% 29% 36% 32% 40% 18%
Uppsala 31% 9% 37% 40% 31% 38%
Värmland 45% 31% 31% 68% 55% 33%
Västerbotten 20% 15% 24% 16% 24% 24%
Västernorrland 30% 20% 37% 39% 32% 24%
Västmanland 37% 18% 40% 39% 45% 40%
Västra Götaland 46% 36% 47% 51% 50% 45%
Örebro 53% 43% 61% 51% 60% 50%
Östergötland 66% 69% 68% 66% 70% 58%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 62% 53% 75% 71% 60% 51%
Dalarna 78% 60% 97% 65% 87% 88%
Gotland 95% 96% 100% 90% 92% 100%
Gävleborg 46% 43% 45% 58% 49% 36%
Halland 65% 55% 68% 71% 63% 67%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 18% 17% 17% 21% 20% 15%
Kalmar 55% 45% 55% 61% 68% 50%
Kronoberg 41% 58% 34% 40% 23% 16%
Norrbotten 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Skåne 91% 91% 84% 95% 96% 94%
Stockholm 82% 80% 85% 83% 82% 81%
Sörmland 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Uppsala 74% 85% 81% 82% 80% 54%
Värmland 52% 16% 50% 69% 68% 67%
Västerbotten 37% 39% 41% 37% 36% 31%
Västernorrland 67% 61% 66% 66% 76% 71%
Västmanland 36% 31% 29% 33% 47% 44%
Västra Götaland 62% 59% 68% 55% 67% 63%
Örebro 36% 41% 40% 0% 34% 30%
Östergötland 45% 41% 41% 41% 49% 50%