Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Skåne

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Augusti 2019

  • 59%
  • 58%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 58% (Alla regioner: 59%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019
Urval 63% 68% 73% 68% 67% 67% 69% 69% 69% 66% 60% 58%
Alla regioner 64% 71% 74% 71% 70% 68% 71% 71% 70% 68% 63% 59%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 6 421 st (32,4%)
  • 31-60 dagar 2 562 st (12,9%)
  • 61-90 dagar 2 591 st (13,1%)
  • Längre än 90 dagar 8 269 st (41,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
19 843
Alla regioner:
130 671
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla regioner:
7%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
59 % 139 752 st 130 671 st 77 421 st 6 %
Skåne
58 % 19 843 st 19 843 st 11 574 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Hörselsnäckan)
100 % 13 st 13 st 13 st 0 %
Aleris Specialistvård Ögon Helsingborg - Vårdval
100 % 296 st 296 st 296 st 0 %
Aleris Specialistvård Ögon Kristianstad - Vårdval
100 % 181 st 181 st 181 st 0 %
Aleris Specialistvård Ögon Malmö - Vårdval
100 % 114 st 114 st 114 st 0 %
Aleris Specialistvård Ögon Ystad - Vårdval
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Aleris Specialistvård Ögon Ängelholm - Vårdval
100 % 125 st 125 st 125 st 0 %
Audionommottagning Carl Gustafväg, Malmö (Audionova)
100 % 218 st 218 st 218 st 0 %
Audionommottagning Erikslustvägen, Malmö (Audika)
100 % 99 st 99 st 99 st 0 %
Audionommottagning Gasverksgatan, Helsingborg (Audionova)
100 % 64 st 64 st 64 st 0 %
Audionommottagning Rundelsgatan, Malmö (Audika)
100 % 152 st 152 st 152 st 0 %
Audionommottagning Vattugatan, Hässleholm (Audionova)
100 % 145 st 145 st 145 st 0 %
Audionommottagning, Båstad (Audionova)
100 % 32 st 32 st 32 st 0 %
Audionommottagning, Eslöv (Audionova)
100 % 83 st 83 st 83 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audika)
100 % 89 st 89 st 89 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audionomcentrum)
100 % 5 st 5 st 5 st 0 %
Audionommottagning, Höganäs (Audionova)
100 % 48 st 48 st 48 st 0 %
Audionommottagning, Höllviken (Audika)
100 % 26 st 26 st 26 st 0 %
Audionommottagning, Höör (Audionomcentrum)
100 % 7 st 7 st 7 st 0 %
Audionommottagning, Kristianstad (Audika)
100 % 47 st 47 st 47 st 0 %
Audionommottagning, Kristianstad (Audionova)
100 % 95 st 95 st 95 st 0 %
Audionommottagning, Landskrona
100 % 82 st 82 st 82 st 0 %
Audionommottagning, Landskrona (Audika)
100 % 15 st 15 st 15 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Audika)
100 % 112 st 112 st 112 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Audionova)
100 % 126 st 126 st 126 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Region Skåne)
100 % 138 st 138 st 138 st 0 %
Audionommottagning, Malmö (Audionomservice)
100 % 26 st 26 st 26 st 0 %
Audionommottagning, Simrishamn (Audionova)
100 % 30 st 30 st 30 st 0 %
Audionommottagning, Trelleborg (Audionova)
100 % 72 st 72 st 72 st 0 %
Audionommottagning, Ystad (Audionova)
100 % 80 st 80 st 80 st 0 %
Audionommottagning, Ystad (Hörselsnäckan)
100 % 48 st 48 st 48 st 0 %
Audionommottagning, Ängelholm (Audika)
100 % 34 st 34 st 34 st 0 %
Audionommottagning, Ängelholm (Audionova)
100 % 92 st 92 st 92 st 0 %
Audionomottagning Örkelljunga (Petra Jansson)
100 % 16 st 16 st 16 st 0 %
Brandts Ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 15 st 15 st 15 st 0 %
Capio Medocular Malmö - Vårdval
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Capio Specialisthuset Eslöv
68 % 41 st 41 st 28 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad
62 % 953 st 953 st 587 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad - Vårdval
83 % 407 st 407 st 337 st 0 %
Ellenbogens ÖNH, Malmö
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Helsingborgs lasarett
37 % 1 913 st 1 913 st 700 st 0 %
Helsingborgs lasarett - Vårdval
56 % 305 st 305 st 170 st 0 %
Lasarettet i Landskrona
42 % 1 212 st 1 212 st 509 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Vårdval
98 % 171 st 171 st 168 st 0 %
Lasarettet i Ystad
66 % 882 st 882 st 578 st 0 %
Lasarettet Trelleborg
42 % 1 493 st 1 493 st 630 st 0 %
Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn
100 % 23 st 23 st 23 st 0 %
Sjukhuset i Hässleholm
70 % 1 216 st 1 216 st 852 st 0 %
Skånes universitetssjukhus - Vårdval
70 % 471 st 471 st 330 st 0 %
Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
46 % 6 375 st 6 375 st 2 940 st 0 %
Specialistläkarna i Lund
100 % 56 st 56 st 56 st 0 %
Vårda Ögonklinik, Malmö - Vårdval
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Vårda Österlen, Ystad - Vårdval
100 % 108 st 108 st 108 st 0 %
Åderbråckscentrum, Malmö
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Ängelholms sjukhus
52 % 1 371 st 1 371 st 712 st 0 %
Ögonlasern i Lund - Vårdval
100 % 51 st 51 st 51 st 0 %
Ögonläkarna i Eslöv - Vårdval
100 % 6 st 6 st 6 st 0 %
Ögonoperationskliniken YADD, Lund - Vårdval
100 % 64 st 64 st 64 st 0 %