Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

Urval: Kronoberg

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Augusti 2019

  • 73%
  • 78%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 78% (Alla regioner: 73%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019
Urval 78% 83% 83% 82% 82% 83% 85% 87% 88% 85% 83% 78%
Alla regioner 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 81% 79% 76% 73%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 877 st (36,6%)
  • 31-60 dagar 1 202 st (23,4%)
  • 61-90 dagar 929 st (18,1%)
  • Längre än 90 dagar 1 119 st (21,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
5 127
Alla regioner:
312 277
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
13%
Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
73 % 323 826 st 312 277 st 227 628 st 4 %
Kronoberg
78 % 5 886 st 5 127 st 4 008 st 13 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Växjö/Ljungby
97 % 33 st 29 st 28 st 12 %
Centrallasarettet Växjö
77 % 4 123 st 3 447 st 2 650 st 16 %
Kronobergs Huddoktor, Växjö
98 % 199 st 190 st 187 st 5 %
Ljungby lasarett
76 % 1 367 st 1 313 st 1 002 st 4 %
Vuxenpsykiatriska kliniken, Växjö
89 % 9 st 9 st 8 st 0 %
Vuxenpsykiatriska kliniken, Växjö/Ljungby
96 % 155 st 139 st 133 st 10 %