Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

I överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk hälsa 2019 finns mål för tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Målsättningen för tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin är 30 dagar till första bedömning samt ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling, mätt från den första bedömningen. Andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar eller behandlingar inom tidsgränsen (30+30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin redovisas månatligen uppdelat per region.  

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Månadsresultat första bedömning Kronoberg

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Kronoberg 24% 35% 47% 42% 29% 59% 24% 52%
Andel patienter som efter beslut fått en första bedömning inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 90 procent vid det senaste mättillfället.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Månadsresultat påbörjad fördjupad utredning/behandling Kronoberg

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Kronoberg 58% 34% 40% 23% 16% 12% 12% 2%
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 80 procent vid det senaste mättillfället.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Första bedömning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 58% 52% 70% 66% 58% 50% 49% 55% 58%
Dalarna 18% 11% 28% 29% 15% 13% 30% 8% 11%
Gotland 97% 95% 97% 97% 96% 100% 95% 100% 92%
Gävleborg 63% 48% 77% 73% 68% 66% 57% 59% 45%
Halland 56% 45% 80% 72% 64% 50% 50% 39% 34%
Jämtland Härjedalen 36% 43% 42% 34% 45% 27% 33% 30% 34%
Jönköping 46% 33% 62% 42% 61% 40% 48% 55% 25%
Kalmar 56% 44% 66% 66% 62% 43% 51% 58% 56%
Kronoberg 38% 24% 35% 47% 42% 29% 59% 24% 52%
Norrbotten 45% 38% 48% 48% 55% 36% 49% 93% 33%
Skåne 83% 84% 92% 92% 86% 80% 76% 81% 70%
Stockholm 80% 82% 92% 88% 89% 73% 68% 66% 80%
Sörmland 28% 29% 36% 32% 40% 18% 23% 40% 15%
Uppsala 28% 9% 37% 40% 31% 38% 31% 9% 21%
Värmland 58% 31% 31% 68% 55% 33% 62% 98% 92%
Västerbotten 22% 15% 24% 16% 24% 24% 48% 12% 20%
Västernorrland 27% 20% 37% 39% 32% 24% 24% 28% 10%
Västmanland 40% 18% 40% 39% 45% 40% 52% 66% 14%
Västra Götaland 46% 36% 47% 51% 50% 45% 44% 51% 41%
Örebro 48% 43% 61% 51% 60% 50% 51% 41% 27%
Östergötland 66% 69% 68% 66% 70% 58% 61% 66% 67%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 60% 53% 75% 71% 60% 51% 48% 57% 56%
Dalarna 82% 60% 97% 65% 87% 88% 87% 96% 89%
Gotland 96% 96% 100% 90% 92% 100% 90% 96% 100%
Gävleborg 45% 43% 45% 58% 49% 36% 52% 52% 31%
Halland 59% 55% 68% 71% 63% 67% 44% 60% 27%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 21% 17% 17% 21% 20% 15% 27% 36% 29%
Kalmar 55% 45% 55% 61% 68% 50% 70% 67% 29%
Kronoberg 36% 58% 34% 40% 23% 16% 12% 12% 2%
Norrbotten 43% 25% 36% 44% 44% 45% 60% 0% 67%
Skåne 91% 91% 84% 95% 96% 94% 90% 90% 86%
Stockholm 79% 80% 85% 83% 82% 81% 65% 87% 74%
Sörmland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Uppsala 76% 88% 89% 84% 80% 54% 79% 80% 57%
Värmland 50% 16% 50% 69% 68% 67% 66% 44% 30%
Västerbotten 33% 39% 41% 37% 36% 31% 38% 27% 12%
Västernorrland 66% 61% 66% 66% 76% 71% 85% 44% 48%
Västmanland 35% 31% 29% 33% 47% 44% 38% 43% 25%
Västra Götaland 56% 48% 61% 55% 55% 63% 61% 68% 44%
Örebro 35% 41% 40% 36% 34% 30% 22% 36% 40%
Östergötland 44% 41% 41% 41% 49% 50% 48% 69% 23%