Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Undersökningar

Nedan presenteras ett urval av planerade undersökningar inom röntgen och klinisk fysiologi. Resultaten visas i antal dagar patienten väntat på undersökning. Grafen visar inom vilket intervall patienterna tagits emot. Värdet i cirkeln är det mittersta värdet(median). Läs mer om vad som mäts.

Laddar in data...

Landsting / region Andel inom 30 dagar Andel inom 60 dagar Andel inom 90 dagar Totalt antal

* Antal under 20 innebär att det finns för få antal för att redovisas