Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Jönköping

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

September 2019

  • 64%
  • 87%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 87% (Alla regioner: 64%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019 Sep 2019
Urval 86% 87% 86% 87% 87% 89% 90% 90% 89% 84% 82% 87%
Alla regioner 71% 74% 71% 70% 68% 71% 71% 70% 68% 63% 59% 64%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 711 st (50,1%)
  • 31-60 dagar 860 st (25,2%)
  • 61-90 dagar 398 st (11,7%)
  • Längre än 90 dagar 443 st (13%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
3 412
Alla regioner:
126 889
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
9%
Alla regioner:
7%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
64 % 135 385 st 126 889 st 81 308 st 6 %
Jönköping
87 % 3 749 st 3 412 st 2 969 st 9 %
A6 Ögonklinik, Jönköping
94 % 184 st 174 st 163 st 5 %
Capio Medocular, Jönköping
100 % 163 st 161 st 161 st 1 %
Eye Clinic, Värnamo
81 % 66 st 59 st 48 st 11 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö
92 % 959 st 861 st 792 st 10 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
80 % 1 425 st 1 284 st 1 025 st 10 %
Värnamo sjukhus
89 % 952 st 873 st 780 st 8 %