Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

Urval: Jönköping

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

September 2019

  • 75%
  • 84%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 84% (Alla regioner: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019 Sep 2019
Urval 85% 87% 85% 86% 86% 88% 87% 86% 84% 80% 80% 84%
Alla regioner 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 81% 79% 76% 73% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 117 st (49,8%)
  • 31-60 dagar 1 966 st (23,8%)
  • 61-90 dagar 881 st (10,7%)
  • Längre än 90 dagar 1 301 st (15,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
8 265
Alla regioner:
303 364
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
7%
Alla regioner:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
75 % 314 105 st 303 364 st 228 695 st 3 %
Jönköping
84 % 8 847 st 8 265 st 6 964 st 7 %
A6 Ögonklinik, Jönköping
100 % 210 st 206 st 205 st 2 %
Capio Medocular, Jönköping
99 % 277 st 271 st 268 st 2 %
Eye Clinic, Värnamo
99 % 101 st 99 st 98 st 2 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö
85 % 2 068 st 2 009 st 1 703 st 3 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
81 % 4 161 st 3 872 st 3 126 st 7 %
Värnamo sjukhus
86 % 1 911 st 1 693 st 1 457 st 11 %
Ögonläkarhuset i city, Jönköping
93 % 88 st 85 st 79 st 3 %
Ögonspecialisterna i Nässjö
93 % 31 st 30 st 28 st 3 %