Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Överbeläggningar

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Rapporteringen sker för både somatisk slutenvård och psykiatrisk slutenvård.

Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultatet nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

 

Laddar in data...

Urval: Jönköping - Somatisk vård

Överbeläggning

  Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019 Sep 2019
Urval 1,1 0,8 1 1,3 1,2 1,3 1 1,3 1,9 2,9 2 0,6
Alla regioner 4 3,9 4,2 5,4 5,2 4,7 4 4,7 5,6 6,7 5,8 4,4
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

  Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019 Sep 2019
Urval 0,7 0,9 1 1,7 0,9 1,1 0,7 0,7 1,2 2,4 1,6 0,8
Alla regioner 2,2 2,1 2,3 2,6 2,5 1,9 2 1,8 2,2 2,7 2,5 2
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Överbeläggning Utlokaliserade patienter
Alla regioner
4,4 2
Jönköping
0,6 0,8
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö
1,5 1,2
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
0,4 0,5
Värnamo sjukhus
0,3 1,3