Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Första linjen för barn och unga

 

Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa är nivån innan barn- och ungdomspsykiatrin och består av verksamheter och funktioner som tar emot barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt – oavsett vad problemen beror på. Nedan presenteras statistik för hur stor andel barn och unga som får ett första besök på första linjen inom vårdgarantin 3 dagar. Det finns fortfarande möjlighet att följa statistik för den gamla vårdgarantin 7 dagar under fliken detaljer.

 

Läs mer om psykisk ohälsa hos barn och unga och första linjen

Laddar in data...

Urval: Alla regioner

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Uppgift saknas


* N/A innebär att uppgift saknas