Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande.

    • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
    • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
    • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
71 % 3 330 st 2 967 st 2 102 st 363 st 100 %
Jönköping
78 % 100 st 91 st 71 st 9 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 87 % 41 st 38 st 33 st 3 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 55 % 35 st 31 st 17 st 4 st 100 %
Värnamo sjukhus 95 % 24 st 22 st 21 st 2 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
69 % 2 141 st 2 015 st 1 384 st 126 st 98 %
Jönköping
9 % 24 st 22 st 2 st 2 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping 20 % 5 st 5 st 1 st 0 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 25 % 5 st 4 st 1 st 1 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 0 % 6 st 5 st 0 st 1 st 100 %
Värnamo sjukhus 0 % 8 st 8 st 0 st 0 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
85 % 3 366 st 3 265 st 2 780 st 101 st 97 %
Jönköping
29 % 17 st 17 st 5 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 22 % 9 st 9 st 2 st 0 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 43 % 7 st 7 st 3 st 0 st 100 %
Värnamo sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %