Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Återbesök

Inom den specialiserade vården ska alla patienter efter beslut få sitt återbesök till läkare inom det medicinska måldatumet. Inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri samt specialiserad smärtmottagning ingår alla återbesök oavsett yrkesgrupp. Här visas andel patienter som haft ett återbesök inom det medicinska måldatumet. Även det totala antalet återbesök presenteras.

Laddar in data...

Urval: Alla regioner

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Urval: Alla regioner

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse Totalt antal återbesök