Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök - Halland

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Halland 76% 76% 80% 77% 78% 79% 83% 67% 71% 78% 80%
Andel patienter som fått ett förstabesök i specialiserad vård inom 60 dagar, per månad.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Operation/åtgärd - Halland

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Halland 77% 79% 81% 79% 79% 82% 88% 69% 71% 80% 80%
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar, per månad.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 63% 65% 63% 65% 58% 63% 60% 47% 47% 56% 57%
Dalarna 61% 60% 65% 66% 66% 0% 74% 59% 54% 61% 64%
Gotland 78% 76% 76% 81% 78% 78% 79% 72% 78% 84% 82%
Gävleborg 65% 65% 68% 71% 74% 75% 77% 67% 65% 73% 74%
Halland 76% 76% 80% 77% 78% 79% 83% 67% 71% 78% 80%
Jämtland Härjedalen 71% 63% 68% 70% 66% 75% 81% 68% 55% 54% 57%
Jönköping 66% 94% 76% 76% 75% 75% 74% 57% 59% 72% 71%
Kalmar 66% 71% 75% 74% 72% 75% 73% 64% 68% 77% 79%
Kronoberg 73% 70% 77% 74% 72% 71% 69% 59% 61% 71% 64%
Norrbotten 59% 55% 63% 66% 63% 65% 74% 56% 53% 58% 62%
Skåne 71% 70% 75% 75% 73% 74% 75% 63% 64% 71% 72%
Stockholm 87% 88% 91% 91% 90% 91% 92% 80% 83% 91% 91%
Sörmland 64% 65% 74% 74% 70% 74% 75% 65% 67% 70% 70%
Uppsala 60% 59% 68% 68% 68% 72% 74% 57% 56% 62% 64%
Värmland 60% 54% 63% 59% 58% 62% 61% 41% 44% 57% 61%
Västerbotten 63% 63% 69% 70% 70% 69% 70% 58% 55% 62% 65%
Västernorrland 54% 54% 55% 59% 58% 56% 62% 43% 49% 54% 57%
Västmanland 68% 67% 70% 68% 60% 69% 70% 58% 54% 62% 63%
Västra Götaland 65% 63% 70% 68% 68% 70% 75% 58% 57% 65% 68%
Örebro 63% 63% 67% 64% 63% 66% 73% 54% 55% 60% 63%
Östergötland 79% 80% 84% 81% 79% 82% 81% 70% 72% 76% 78%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 72% 72% 79% 80% 76% 77% 91% 75% 62% 71% 72%
Dalarna 62% 64% 68% 67% 67% 81% 90% 63% 57% 66% 64%
Gotland 66% 55% 60% 65% 64% 70% 91% 56% 47% 61% 62%
Gävleborg 56% 57% 65% 63% 63% 74% 86% 59% 57% 62% 67%
Halland 77% 79% 81% 79% 79% 82% 88% 69% 71% 80% 80%
Jämtland Härjedalen 49% 46% 53% 52% 49% 59% 77% 44% 36% 45% 51%
Jönköping 74% 0% 76% 73% 73% 80% 89% 55% 52% 68% 69%
Kalmar 67% 68% 72% 72% 70% 74% 79% 61% 60% 68% 70%
Kronoberg 66% 67% 72% 68% 72% 75% 79% 59% 58% 68% 65%
Norrbotten 63% 60% 65% 58% 58% 69% 78% 54% 44% 54% 56%
Skåne 69% 62% 66% 65% 64% 71% 76% 69% 61% 67% 68%
Stockholm 70% 69% 72% 72% 75% 80% 87% 68% 63% 70% 73%
Sörmland 45% 42% 52% 50% 46% 50% 58% 34% 33% 42% 42%
Uppsala 59% 58% 61% 62% 59% 65% 73% 51% 56% 64% 62%
Värmland 63% 56% 65% 62% 61% 66% 73% 57% 51% 54% 55%
Västerbotten 53% 52% 53% 51% 53% 60% 77% 50% 48% 57% 59%
Västernorrland 57% 50% 57% 59% 53% 58% 75% 43% 36% 42% 45%
Västmanland 72% 68% 72% 69% 72% 78% 91% 72% 62% 68% 62%
Västra Götaland 63% 64% 67% 64% 64% 65% 68% 55% 57% 65% 64%
Örebro 52% 46% 60% 57% 59% 62% 56% 41% 35% 50% 54%
Östergötland 68% 66% 74% 72% 72% 74% 83% 61% 62% 73% 71%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått

Svarsfrekvens förstabesök - Halland

Väntande:
100%
Genomförda:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Svarsfrekvens operation/åtgärd - Halland

Väntande:
100%
Genomförda:
98%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Andel väntande förstabesök - Halland

Urval:
80%
Andel väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på ett förstabesök.

Andel väntande operation/åtgärd - Halland

Urval:
85%
Andel väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på en operation/åtgärd. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är minst 70 procent varje månad.