Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Halland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Maj 2019

  • 71%
  • 95%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 95% (Alla regioner: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019
Urval 94% 91% 88% 89% 93% 95% 94% 93% 94% 95% 95% 95%
Alla regioner 70% 65% 60% 64% 71% 74% 71% 70% 68% 71% 71% 71%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 665 st (55,1%)
  • 31-60 dagar 894 st (29,6%)
  • 61-90 dagar 300 st (9,9%)
  • Längre än 90 dagar 162 st (5,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
3 021
Alla regioner:
120 981
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
98%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
3%
Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
71 % 126 293 st 120 981 st 85 771 st 4 %
Halland
95 % 3 121 st 3 021 st 2 859 st 3 %
Hallands sjukhus (Halmstad/Varberg/Kungsbacka)
94 % 2 992 st 2 892 st 2 730 st 3 %
Hallandskustens hudmottagning, Kungsbacka
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Hudläkare Dr Harald Salim, Halmstad
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Ortopedspecialisterna i Halland, Falkenberg
100 % 63 st 63 st 63 st 0 %
Ögoncentrum, Varberg
100 % 66 st 66 st 66 st 0 %