Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Halland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

November 2018

  • 84%
  • 92%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 92% (Alla landsting: 84%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018
Urval 91% 89% 89% 90% 92% 92% 91% 87% 87% 88% 91% 92%
Alla landsting 81% 80% 80% 82% 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 676 st (53,7%)
  • 31-60 dagar 1 927 st (28,1%)
  • 61-90 dagar 685 st (10%)
  • Längre än 90 dagar 558 st (8,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
6 846
Alla landsting:
295 003
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
3%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
84 % 301 995 st 295 003 st 246 878 st 2 %
Halland
92 % 7 031 st 6 846 st 6 288 st 3 %
Affecta Psykiatrimottagning, Halmstad
98 % 59 st 59 st 58 st 0 %
BUP-mottagning, Falkenberg
100 % 17 st 15 st 15 st 12 %
BUP-mottagning, Halmstad
97 % 96 st 96 st 93 st 0 %
BUP-mottagning, Kungsbacka
100 % 53 st 52 st 52 st 2 %
BUP-mottagning, Varberg
100 % 22 st 21 st 21 st 5 %
Capio Citykliniken, Halmstad
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %
Hallands sjukhus (Halmstad/Varberg/Kungsbacka)
91 % 5 912 st 5 738 st 5 224 st 3 %
Hallandskustens hudmottagning, Kungsbacka
90 % 410 st 409 st 369 st 0 %
Hudläkare Dr Harald Salim, Halmstad
100 % 59 st 59 st 59 st 0 %
Ortopedspecialisterna i Halland, Falkenberg
100 % 137 st 137 st 137 st 0 %
Psykiatriresurs i Göteborg AB
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Tudorklinken (Specialistmottagning), Halmstad
100 % 95 st 95 st 95 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Falkenberg
100 % 37 st 36 st 36 st 3 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Halmstad
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Hylte
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Kungsbacka
100 % 59 st 56 st 56 st 5 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Laholm
100 % 6 st 5 st 5 st 17 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Varberg
100 % 45 st 44 st 44 st 2 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland
100 % 11 st 11 st 11 st 0 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland
100 % 9 st 9 st 9 st 0 %