Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Halland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Januari 2019

  • 79%
  • 90%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 90% (Alla regioner: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019
Urval 89% 90% 92% 92% 91% 87% 87% 88% 91% 92% 91% 90%
Alla regioner 80% 82% 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 519 st (54,1%)
  • 31-60 dagar 1 506 st (23,2%)
  • 61-90 dagar 799 st (12,3%)
  • Längre än 90 dagar 675 st (10,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
6 499
Alla regioner:
290 294
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
3%
Alla regioner:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
79 % 298 339 st 290 294 st 230 723 st 3 %
Halland
90 % 6 696 st 6 499 st 5 824 st 3 %
Affecta Psykiatrimottagning, Halmstad
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
BUP-mottagning, Falkenberg
100 % 24 st 22 st 22 st 8 %
BUP-mottagning, Halmstad
95 % 76 st 74 st 70 st 3 %
BUP-mottagning, Kungsbacka
99 % 88 st 87 st 86 st 1 %
BUP-mottagning, Varberg
100 % 37 st 37 st 37 st 0 %
Capio Citykliniken, Halmstad
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Hallands sjukhus (Halmstad/Varberg/Kungsbacka)
89 % 5 539 st 5 364 st 4 774 st 3 %
Hallandskustens hudmottagning, Kungsbacka
80 % 396 st 396 st 318 st 0 %
Hudläkare Dr Harald Salim, Halmstad
100 % 140 st 140 st 140 st 0 %
Ortopedspecialisterna i Halland, Falkenberg
100 % 111 st 111 st 111 st 0 %
Psykiatriresurs i Göteborg AB
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Tudorklinken (Specialistmottagning), Halmstad
100 % 101 st 100 st 100 st 1 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Falkenberg
100 % 34 st 33 st 33 st 3 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Halmstad
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Hylte
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Kungsbacka
100 % 70 st 62 st 62 st 11 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Laholm
75 % 11 st 8 st 6 st 27 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Varberg
100 % 54 st 51 st 51 st 6 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland
100 % 11 st 10 st 10 st 9 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %