Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Halland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2019

  • 82%
  • 91%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 91% (Alla regioner: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019
Urval 91% 87% 87% 88% 91% 92% 91% 90% 90% 91% 90% 91%
Alla regioner 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 698 st (52,9%)
  • 31-60 dagar 1 994 st (28,5%)
  • 61-90 dagar 639 st (9,1%)
  • Längre än 90 dagar 657 st (9,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
6 988
Alla regioner:
301 050
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
3%
Alla regioner:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
82 % 308 097 st 301 050 st 245 782 st 2 %
Halland
91 % 7 187 st 6 988 st 6 331 st 3 %
Affecta Psykiatrimottagning, Halmstad
100 % 12 st 12 st 12 st 0 %
BUP-mottagning, Falkenberg
97 % 34 st 32 st 31 st 6 %
BUP-mottagning, Halmstad
93 % 83 st 81 st 75 st 2 %
BUP-mottagning, Kungsbacka
100 % 68 st 68 st 68 st 0 %
BUP-mottagning, Varberg
100 % 46 st 46 st 46 st 0 %
Capio Citykliniken, Halmstad
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Hallands sjukhus (Halmstad/Varberg/Kungsbacka)
90 % 5 879 st 5 693 st 5 099 st 3 %
Hallandskustens hudmottagning, Kungsbacka
83 % 317 st 317 st 264 st 0 %
Hudläkare Dr Harald Salim, Halmstad
99 % 325 st 325 st 322 st 0 %
Ortopedspecialisterna i Halland, Falkenberg
100 % 164 st 164 st 164 st 0 %
Psykiatriresurs i Göteborg AB
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Tudorklinken (Specialistmottagning), Halmstad
100 % 83 st 81 st 81 st 2 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Falkenberg
100 % 40 st 37 st 37 st 8 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Halmstad
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Hylte
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Kungsbacka
100 % 61 st 60 st 60 st 2 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Laholm
100 % 8 st 8 st 8 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Varberg
100 % 57 st 54 st 54 st 5 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland
100 % 5 st 5 st 5 st 0 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %