Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 3 953 st 3 577 st 2 791 st 376 st 100 %
Halland
81 % 118 st 106 st 86 st 12 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 75 % 18 st 16 st 12 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 68 % 38 st 34 st 23 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 84 % 28 st 25 st 21 st 3 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 100 % 24 st 21 st 21 st 3 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 67 % 3 st 3 st 2 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 100 % 7 st 7 st 7 st 0 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
64 % 1 406 st 1 322 st 841 st 84 st 98 %
Halland
73 % 16 st 15 st 11 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 75 % 5 st 4 st 3 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 33 % 3 st 3 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
80 % 1 804 st 1 766 st 1 404 st 38 st 98 %
Halland
83 % 24 st 23 st 19 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 100 % 6 st 5 st 5 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 25 % 4 st 4 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 83 % 6 st 6 st 5 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %