Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från barn- och ungdomspsykiatrin, per år.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och att minst 80 procent av patienterna ska ha fått en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Månadsresultat första bedömning Halland

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Halland 38% 41% 45% 39% 46% 59% 76% 66% 80% 92%
Andel patienter som efter beslut fått en första bedömning inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 90 procent vid det senaste mättillfället.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Månadsresultat påbörjad fördjupad utredning/behandling Halland

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Halland 61% 66% 77% 68% 68% 79% 63% 38% 64% 83%
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 80 procent vid det senaste mättillfället.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Första bedömning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 63% 40% 53% 57% 44% 64% 66% 66% 77% 84% 79%
Dalarna 37% 31% 42% 42% 32% 26% 48% 32% 31% 34% 49%
Gotland 95% 90% 91% 91% 96% 95% 96% 93% 100% 100% 100%
Gävleborg 64% 42% 60% 58% 54% 61% 72% 64% 51% 86% 92%
Halland 58% 38% 41% 45% 39% 46% 59% 76% 66% 80% 92%
Jämtland Härjedalen 60% 38% 63% 73% 65% 60% 82% 90% 37% 51% 59%
Jönköping 76% 64% 74% 83% 83% 84% 71% 71% 63% 74% 83%
Kalmar 81% 77% 100% 83% 87% 81% 88% 85% 58% 91% 69%
Kronoberg 31% 38% 57% 30% 34% 27% 18% 9% 9% 22% 54%
Norrbotten 52% 48% 48% 49% 54% 50% 53% 85% 42% 62% 57%
Skåne 92% 83% 92% 97% 93% 92% 95% 89% 88% 96% 97%
Stockholm 92% 89% 96% 92% 91% 89% 88% 94% 87% 94% 97%
Sörmland 59% 56% 53% 58% 61% 35% 52% 53% 59% 86% 86%
Uppsala 34% 33% 42% 38% 34% 24% 39% 39% 19% 33% 35%
Värmland 87% 76% 94% 90% 88% 85% 87% 87% 66% 92% 94%
Västerbotten 28% 31% 31% 35% 29% 34% 31% 36% 7% 14% 34%
Västernorrland 33% 35% 33% 41% 30% 31% 38% 30% 23% 28% 36%
Västmanland 47% 40% 49% 45% 39% 38% 34% 39% 40% 64% 78%
Västra Götaland 59% 45% 59% 67% 58% 55% 64% 67% 48% 63% 68%
Örebro 78% 74% 82% 77% 71% 75% 79% 74% 63% 93% 86%
Östergötland 77% 53% 69% 79% 73% 80% 78% 83% 87% 78% 89%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 68% 48% 57% 67% 58% 65% 67% 75% 77% 82% 83%
Dalarna 66% 46% 62% 70% 54% 63% 76% 96% 71% 54% 78%
Gotland 97% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 95% 100% 94%
Gävleborg 39% 47% 67% 59% 40% 40% 28% 37% 24% 24% 30%
Halland 68% 61% 66% 77% 68% 68% 79% 63% 38% 64% 83%
Jämtland Härjedalen 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Jönköping 35% 27% 11% 43% 27% 45% 54% 39% 29% 36% 29%
Kalmar 61% 57% 55% 82% 74% 71% 79% 60% 24% 31% 62%
Kronoberg 30% 38% 27% 24% 29% 32% 36% 33% 21% 27% 33%
Norrbotten 34% 53% 36% 36% 62% 15% 57% 0% 43% 45% 19%
Skåne 88% 97% 92% 94% 92% 89% 0% 98% 94% 77% 94%
Stockholm 81% 76% 80% 80% 83% 81% 86% 85% 76% 81% 87%
Sörmland 68% 50% 87% 85% 62% 87% 75% 0% 0% 0% 10%
Uppsala 66% 67% 62% 81% 42% 69% 100% 64% 41% 81% 64%
Värmland 36% 37% 51% 49% 38% 26% 42% 28% 18% 26% 54%
Västerbotten 47% 47% 66% 55% 40% 36% 56% 38% 40% 44% 48%
Västernorrland 76% 91% 89% 92% 95% 84% 85% 100% 40% 71% 60%
Västmanland 41% 38% 50% 39% 42% 30% 38% 48% 32% 26% 65%
Västra Götaland 52% 58% 62% 64% 62% 40% 65% 75% 46% 52% 39%
Örebro 82% 56% 95% 82% 76% 81% 93% 94% 78% 76% 86%
Östergötland 51% 53% 53% 61% 52% 45% 52% 68% 35% 41% 48%