Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontakt med primärvården - Telefontillgänglighet

Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Gotland

Måluppfyllelse telefontillgänglighet

Hösten 2018

  • 88%
  • 80%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 80% (Alla regioner: 88%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna inom samma dag.
  Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016 Vår 2017 Höst 2017 Vår 2018 Höst 2018
Urval 88% 74% 82% 89% 85% 77% 80%
Alla regioner 89% 86% 89% 88% 89% 86% 88%
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna samma dag, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat finns för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
67% (4 st) 33% (2 st)
63% (586 st) 37% (345 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Gotland : 0 st
Alla regioner : 68 st

Vilken typ av telefonisystem används?

  • Datoriserad växel 0 st (0%)
  • Återuppringningssystem 6 st (100%)
  • Saknar datoriserat system 0 st (0%)
Här visas hur många vårdcentraler som har vilket slags telefonisystem som används för att ta emot samtal. Måluppfyllelsen visas bara för de vårdcentraler som har datoriserade system, dvs. de vårdcentraler som antingen ringer upp (återuppringningssystem) eller placerar personen i en telefonkö (datoriserad växel).

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel besvarade samtal samma dag)
Antal besvarade samtal Totalt antal samtal
Alla regioner
88 % 1 745 846 st 1 991 694 st
Gotland
80 % 12 933 st 16 140 st
Hemse Vårdcentral
92 % 2 151 st 2 329 st
Slite Vårdcentral
97 % 1 302 st 1 340 st
Unicare vårdcentral Gotland
60 % 2 656 st 4 458 st
Vårdcentralen Visborg
95 % 1 794 st 1 888 st
Vårdcentralen Visby Norr
77 % 2 707 st 3 508 st
Vårdcentralen Wisby Söder
89 % 2 323 st 2 617 st