Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Läkarbesök i primärvården

(ingick i tidigare vårdgaranti)

När beslut om vård fattats skulle du enligt den tidigare nationella vårdgarantin i primärvården erbjudas tid till allmänläkare inom 7 dagar. För att möjliggöra jämförelser mellan dagens och den tidigare primärvårdsgaranti visas här måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick ett besök inom 7 dagar under den aktuella mätperioden.

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Gotland

Resultaten nedan baserades på att landstinget/regionen rapporterade varje månad. Mätningarna har avslutats i och med införandet av den förstärkta vårdgarantin inom primärvården från den 1 januari 2019.

Läs mer

Mätningarna har avslutats i och med införandet av den förstärkta vårdgarantin inom primärvården från den 1 januari 2019.

Måluppfyllelse läkarbesök

December 2018

 • 88%
 • 93%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 93% (Alla regioner: 88%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar.
  Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018
Urval 94% 94% 94% 94% 93% 92% 97% 96% 93% 91% 91% 93%
Alla regioner 88% 87% 88% 86% 85% 87% 93% 91% 86% 87% 86% 88%
Andel patienter som fick ett besök hos allmänläkare inom högst 7 dagar, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns bakåt i tiden för alla regioner. Månadsresultat bakåt i tiden kan visas för de regioner som redovisade per månad.

Hur lång blev väntetiden?

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8+ dagar
67% (1 546 st) 10% (233 st) 4% (84 st) 4% (81 st) 2% (44 st) 2% (51 st) 2% (55 st) 3% (59 st) 7% (154 st)
66% (108 641 st) 8% (13 622 st) 3% (4 467 st) 2% (3 954 st) 2% (3 041 st) 2% (2 592 st) 2% (3 415 st) 3% (4 584 st) 12% (20 025 st)
Antal dagar patienterna fick vänta innan de fick komma på ett besök till allmänläkare, samt andel och antal patienter per tidsperiod. Sverigesiffror i blått.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
67% (4 st) 33% (2 st)
68% (338 st) 32% (162 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Gotland : 0 st
Alla regioner : 9 st

Hur lång tid framåt kan tid bokas?

 • Samma dag 0 st (0%)
 • Högst 3 dagar 0 st (0%)
 • Högst 7 dagar 0 st (0%)
 • Högst 14 dagar 0 st (0%)
 • Längre än 14 dagar 6 st (100%)
Vårdcentralerna kunde erbjuda bokning av tid olika långt framåt i tiden. Här visas antal vårdcentraler och deras tidsperiod för bokningsbara dagar.

Antal läkare

 • 1 läkare 0 st (0%)
 • 2-4 läkare 2 st (33%)
 • 5-7 läkare 4 st (67%)
 • 8 eller fler läkare 0 st (0%)
Vårdcentralerna har olika många läkartjänster. Här visas antal vårdcentraler per antalet läkartjänster.

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel Besök inom 7 dagar)
Antal Besök inom 7 dagar Totalt antal besök
Alla regioner
88 % 144 316 st 164 341 st
Gotland
93 % 2 153 st 2 307 st
Hemse Vårdcentral
97 % 403 st 417 st
Slite Vårdcentral
92 % 233 st 253 st
Unicare vårdcentral Gotland
99 % 360 st 365 st
Vårdcentralen Visborg
93 % 370 st 398 st
Vårdcentralen Visby Norr
81 % 274 st 340 st
Vårdcentralen Wisby Söder
96 % 513 st 534 st