Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 3 953 st 3 577 st 2 791 st 376 st 100 %
Gävleborg
84 % 262 st 243 st 203 st 19 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland 92 % 12 st 12 st 11 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 79 % 134 st 121 st 95 st 13 st 100 %
Bollnäs sjukhus 87 % 50 st 46 st 40 st 4 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 90 % 42 st 42 st 38 st 0 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 70 % 12 st 10 st 7 st 2 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
64 % 1 406 st 1 322 st 841 st 84 st 98 %
Gävleborg
20 % 63 st 59 st 12 st 4 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 32 % 30 st 28 st 9 st 2 st 100 %
Bollnäs sjukhus 0 % 15 st 13 st 0 st 2 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 12 % 16 st 16 st 2 st 0 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
80 % 1 804 st 1 766 st 1 404 st 38 st 98 %
Gävleborg
63 % 84 st 84 st 53 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 82 % 17 st 17 st 14 st 0 st 100 %
Bollnäs sjukhus 64 % 22 st 22 st 14 st 0 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 49 % 39 st 39 st 19 st 0 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %