Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök - Blekinge

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 52% 53% 62% 61% 64%
Andel patienter som fått ett förstabesök i specialiserad vård inom 60 dagar, per månad.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Operation/åtgärd - Blekinge

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 69% 68% 71% 74% 76%
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar, per månad.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 52% 53% 62% 61% 64%
Dalarna 62% 61% 69% 68% 69%
Gotland 77% 78% 83% 83% 83%
Gävleborg 70% 71% 75% 73% 72%
Halland 76% 76% 84% 85% 81%
Jämtland Härjedalen 58% 53% 58% 0% 61%
Jönköping 68% 66% 74% 77% 74%
Kalmar 73% 75% 76% 79% 74%
Kronoberg 66% 67% 88% 70% 69%
Norrbotten 62% 57% 66% 67% 64%
Skåne 67% 68% 74% 73% 70%
Stockholm 88% 88% 91% 91% 91%
Sörmland 68% 63% 69% 68% 66%
Uppsala 62% 61% 67% 65% 62%
Värmland 52% 49% 57% 57% 55%
Västerbotten 62% 60% 64% 65% 67%
Västernorrland 51% 52% 60% 62% 58%
Västmanland 61% 57% 67% 69% 69%
Västra Götaland 64% 64% 71% 70% 68%
Örebro 58% 58% 66% 70% 62%
Östergötland 73% 72% 80% 79% 78%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 69% 68% 71% 74% 76%
Dalarna 66% 63% 68% 68% 61%
Gotland 63% 59% 66% 61% 46%
Gävleborg 68% 62% 74% 75% 72%
Halland 71% 72% 79% 81% 78%
Jämtland Härjedalen 47% 51% 60% 0% 51%
Jönköping 61% 63% 72% 70% 70%
Kalmar 66% 65% 68% 70% 65%
Kronoberg 70% 62% 0% 67% 64%
Norrbotten 57% 49% 51% 58% 55%
Skåne 68% 68% 73% 71% 71%
Stockholm 70% 69% 75% 72% 70%
Sörmland 43% 42% 48% 51% 48%
Uppsala 45% 72% 78% 63% 61%
Värmland 57% 54% 55% 61% 60%
Västerbotten 55% 51% 0% 58% 60%
Västernorrland 46% 42% 50% 52% 51%
Västmanland 70% 64% 74% 77% 77%
Västra Götaland 59% 60% 67% 70% 66%
Örebro 43% 43% 48% 56% 53%
Östergötland 64% 65% 76% 75% 71%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått

Svarsfrekvens förstabesök - Blekinge

Väntande:
100%
Genomförda:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Svarsfrekvens operation/åtgärd - Blekinge

Väntande:
100%
Genomförda:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Andel väntande förstabesök - Blekinge

Urval:
61%
Andel väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på ett förstabesök.

Andel väntande operation/åtgärd - Blekinge

Urval:
72%
Andel väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på en operation/åtgärd. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är minst 70 procent varje månad.