Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Blekinge

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2019

  • 82%
  • 80%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 80% (Alla regioner: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019
Urval 77% 72% 68% 74% 82% 83% 80% 78% 80% 83% 79% 80%
Alla regioner 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 981 st (36,5%)
  • 31-60 dagar 1 358 st (25%)
  • 61-90 dagar 999 st (18,4%)
  • Längre än 90 dagar 1 095 st (20,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
5 433
Alla regioner:
301 050
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
1%
Alla regioner:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
82 % 308 097 st 301 050 st 245 782 st 2 %
Blekinge
80 % 5 500 st 5 433 st 4 338 st 1 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn
88 % 32 st 32 st 28 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby
97 % 31 st 31 st 30 st 0 %
Blekingesjukhuset, Karlshamn och Karlskrona
79 % 5 339 st 5 273 st 4 183 st 1 %
Psykiatri Karlskrona
100 % 38 st 38 st 38 st 0 %
Vuxenpsykiatrin Sölvesborg/Olofström
100 % 17 st 17 st 17 st 0 %
Vuxenpsykiatriska kliniken, Karlshamn
100 % 23 st 22 st 22 st 4 %
Vuxenpsykiatriska kliniken, Ronneby
100 % 9 st 9 st 9 st 0 %
Äldrepsykiatriska kliniken, Karlskrona
100 % 11 st 11 st 11 st 0 %