Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
57 % 4 075 st 3 609 st 2 054 st 466 st 100 %
Blekinge
50 % 78 st 78 st 39 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 33 % 27 st 27 st 9 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 59 % 51 st 51 st 30 st 0 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
57 % 1 294 st 1 213 st 690 st 81 st 98 %
Blekinge
50 % 18 st 18 st 9 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 25 % 4 st 4 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 89 % 9 st 9 st 8 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Blekingesjukhuset 0 % 5 st 5 st 0 st 0 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
76 % 1 830 st 1 759 st 1 329 st 71 st 96 %
Blekinge
52 % 83 st 83 st 43 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 33 % 27 st 27 st 9 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 59 % 51 st 51 st 30 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Blekingesjukhuset 80 % 5 st 5 st 4 st 0 st 100 %