Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta region

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Fler regioner med i senaste primärvårdsuppföljningen 2019-04-03

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat februari månads uppgifter om regionernas uppföljning av den förstärkta vårdgarantin i primärvården. Tre regioner har tillkommit i redovis...

Första redovisningen av förstärkta vårdgarantin 2019-03-05

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting den första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin i primärvården. I redovisningen ingår uppgifter från nio regioner som börjat levere...

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

87%

Telefontillgänglighet Primärvård

87% har fått kontakt inom 0 dagar i våren 2019

Se detaljer
82%

Medicinsk bedömning i primärvård

82% har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal i augusti 2019

Se detaljer
73%

Första besök i specialiserad vård

73% har väntat 90 dagar eller kortare i augusti 2019

Se detaljer
59%

OPERATION/ÅTGÄRD

59% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare i augusti 2019

Se detaljer