Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta region

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Sexton regioner delar på första omgången av kömiljarden 2019-10-22

10 av 21 regioner har minskat väntetiden till första besöket i specialistvården i september 2019 jämfört med samma månad förra året. 11 regioner har under samma tid minskat väntetiderna t...

Åtta av tio får träffa en primärvårdsläkare inom 3 dagar 2019-10-08

Augusti månads uppföljning av vårdgarantin i primärvården är publicerad. Uppgifter från 16 regioner ingår i redovisningen. 85 procent av de som behöver träffa en primärvårdsläkare får en ...

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

87%

Telefontillgänglighet Primärvård

87% har fått kontakt inom 0 dagar i våren 2019

Se detaljer
78%

Medicinsk bedömning i primärvård

78% har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal i september 2019

Se detaljer
81%

Första besök i specialiserad vård

81% har väntat 90 dagar eller kortare i oktober 2019

Se detaljer
73%

OPERATION/ÅTGÄRD

73% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare i oktober 2019

Se detaljer