Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta landsting

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Ökad belastning på primärvården 2018-12-05

Höstens uppföljning inom primärvården av tillgängligheten i enlighet med vårdgarantin visar att antalet besök ökat med nästan 10 000 sedan vårens mätning. Det kan vara en av förklaringarn...

Frågor och svar om utökad primärvårdsuppföljning 2018-06-29

Då landstingen börjar införa den nya uppföljningsmodellen uppstår lätt en rad frågor om rutiner, tolkningar och definitioner. Nu har projektledningen vid SKL publicerat ett dokument med e...

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

88%

Telefontillgänglighet Primärvård

88% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
89%

Läkarbesök Primärvård

89% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
84%

Första besök i specialiserad vård

84% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
74%

OPERATION/ÅTGÄRD

74% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Uppföljningar som inte ingår i vårdgarantin

Återbesök

Inom den specialiserade vården ska alla patienter efter beslut få sitt återbesök till läkare inom det medicinska måldatumet.

Visa mer statistik

Undersökningar

Presentation av ledtider för ett antal undersökningar inom röntgen och klinisk fysiologi. Resultaten redovisas per månad och visar hur många dagar patienten väntat på undersökningen.

Se resultat