Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta region

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Första redovisningen av förstärkta vårdgarantin 2019-03-05

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting den första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin i primärvården. I redovisningen ingår uppgifter från nio regioner som börjat levere...

Förstärkt vårdgaranti ska öka primärvårdens tillgänglighet 2019-01-18

Vid årsskiftet förändrades vårdgarantin i primärvården. Alla patienter ska nu kunna få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Det innebär att patienter kan få rätt hjälp med mindre...

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

88%

Telefontillgänglighet Primärvård

88% har fått kontakt inom 0 dagar i hösten 2018

Se detaljer
81%

Medicinsk bedömning i primärvård

81% har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal i januari 2019

Se detaljer
79%

Första besök i specialiserad vård

79% har väntat 90 dagar eller kortare i januari 2019

Se detaljer
69%

OPERATION/ÅTGÄRD

69% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare i januari 2019

Se detaljer