Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ny lagstiftning som kommer att ersätta nuvarande Betalningsansvarslag 1 januari 2018. Målet med förändringen är en smidig och säker resa genom vården för personer som är sårbara, beroende av andra, har små marginaler och idag ibland hamnar mellan stolarna.

Utskrivningsklara patienter på sjukhus rapporteras in till SKL varje månad. Redovisning av resultaten sker ner på kommunnivå och finns i www.kvalitetsportal.se.

 

Exempel på redovisning:

Exempel på redovisning