Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet har till uppgift att utveckla och uppdatera webbplatsen www.vantetider.se.

Webbplatsen www.vantetider.se visar bl. a vårdgarantiuppfyllelse, övriga tillgänglighetsmätningar, satsningar samt aktuellt väntetidsläge.

Huvudredaktör:
Marie Norlén, marie.norlen@skl.se eller telefon: 08 452 77 73, Sveriges Kommuner och Landsting

Redaktörer:
Caroline Hydén, Landstinget Blekinge
Inga-Lill Boman, Stockholms läns landsting
Åsa Celander, Region Gävleborg