Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Nationella utvecklingsinsatser inom tillgänglighet

SKL driver nationella projekt inom tillgänglighet. Läs mer om dem på SKL:s webbplats.

Pågående utvecklingsarbeten

Tillgänglighet i primärvård 

Uppföljning av standardiserade vårdförlopp

Följa upp ledtider inom patologi, cytologi och hematopatologi

 

Redaktionsrådet Uppdrag och deltagare

 

Avslutade utvecklingsarbeten

Tid till återbesök 

Bättre flöde i vården