Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kömiljard 2009-2014

Kömiljardsöverenskommelsen tecknades mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen för första gången i slutet av 2008 och var från början en treårig satsning i syfte att korta väntetiderna. Kömiljarden omförhandlades varje år och kraven för att ta del av medlen höjdes stegvis.

Kömiljarden var en stimulansåtgärd för att vården skulle uppnå en bättre tillgänglighet. Från 2015 fortsätter vi att följa samma tidsintervall (60dagar) under benämningen Tillgänglighetsindikator.

Se ersättning per landsting utifrån uppnådda resultat.