Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Barn och unga med psykisk ohälsa Efter den tidigare satsningen på tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa försätter vi att följa samma resultatmål med aktuell statistik.

 

Barn- och ungdomspsykiatrin
För Barn och ungdomspsykiatrin följer vi andelen genomförda förstabedömningar och andelen påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar. Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar (30 + 30 dagar).

Första linjen 

Vi följer även tillgängligheten till första linjen för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Här mäts bland annat antal barn och unga som besökt definierade första linjeverksamheter samt tiden mellan begäran om kontakt och start av första aktivitet.

Läs mer om uppföljning av första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa (öppnas i nytt fönster)

Mer information om arbetet med psykisk hälsa för barn och unga
Läs mer om SKL:s arbete med psykisk hälsa för barn och unga (öppnas i nytt fönster)