Meny Sök Väntetider i vården Väntetider i vården Logga in i rapporteringsverktyget

Vad visas på webbplatsen?

Vårdgarantins tidsgränser gäller för all planerad vård. På webbplatsen publiceras endast de områden som landstingen/regionerna redovisar till den nationella väntetidsdatabasen.

Sveriges Kommuner och Landsting samlar in väntetidsuppgifter till landstingens/regionernas gemensamma väntetidsdatabas. 2010 blev vårdgarantin en del av hälso- och sjukvårdslagen. Sedan dess är väntetidsdatabasens huvuduppgift att redovisa resultat för måluppfyllelsen av vårdgarantin och särskilda satsningar.
Läs mer om vad som mäts och hur

Primärvård

Primärvårdens tillgänglighet redovisas i form av telefontillgänglighet och väntetiden för patienter till ett förstabesök hos allmänläkare. Resultaten redovisas på vårdcentrals-/hälsocentralsnivå.

Telefontillgänglighet
Kontakt med vårdcentralen för sjukvårdsrådgivning eller bokning av tid. 

Allmänläkarbesök
Antal dagar till ett förstabesök hos allmänläkare.

Planerad specialiserad vård

Den planerade specialiserade vården omfattar ett stort antal specialiteter och åtgärder. Webbplatsen presenterar ett urval av besöks- och åtgärdsområden med stora volymer och/eller kända tillgänglighetsproblem.

Nedan redovisas vilka besöksområden och typer av operationer som presenteras på webbplatsen. Saknar du något område kontakta landstingen/regionerna för ytterligare information.

Besök
Allergisjukvård
Allmän internmedicin
Allmän kirurgi
Allmän psykiatri
Barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomspsykiatri
Cancersjukvård
Endokrinologi
Handkirurgi
Hematologi
Hjärtsjukvård
Hudsjukvård
Kvinnosjukvård
Kärlkirurgi
Lungsjukvård
Mag- och tarmsjukvård
Neurokirurgi
Neurologi
Njurmedicin
Ortopedi
Plastikkirurgi
Reumatisk sjukvård
Specialiserad smärtmottagning
Urologi
Ögonsjukvård
Öron-näsa-halssjukvård

Operationer/behandlingar
Ablationer
Armbåge och underarm, borttag av spik, skruv, platta
Axelled, borttag av spik, skruv, platta
Axelled (protes)
Axelinstabilitet
Axel eller skuldra, vid smärta
Bröstförminskning, inte kosmetisk
Bröståteruppbyggnad efter tumör
Bäcken, borttag av spik, skruv, platta
Diskbråck i halsryggrad
Diskbråck i ländryggrad
Elkonvertering
Finger, kroknande (Dupuytrens)
Fotled och fot, borttag av spik, skruv, platta
Framfall
Förhudsförträngning
Gallsten
Grå starr
Halsmandeloperation
Hand, nervinklämning (karpaltunnel)
Hand, sjukdom i ledhinna eller sena
Hand- eller handledsreumatism
Handled och hand, borttag av spik, skruv, platta
Hjärtklaff eller kroppspulsåder
Hudtumörer, godartade inkl bascellscancer
Hängbuk, plastik
Höftled (protes)
Höftled, protesbyte
Höftled och lår, borttag av spik, skruv, platta
Hörselförbättrande operation
Knäled (protes)
Knäledsartroskopi
Knäled och underben, borttag av spik, skruv, platta
Knäled, protesbyte
Korsband i knä
Kotförskjutning (segmentell smärta)
Kotpelare och nacke, borttag av spik, skruv, platta
Kranskärl
Kärlkirurgi övriga
Livmoder, borttagande
Ljumskbråck
Magsäck eller tarm vid övervikt
Mellanöredränage
Navelbråck
Njur- och uretärsten, stötvågsbehandling
Näsa, polyper
Nässkiljevägg, plastik
Prostataförstoring
Pungbråck, vattenbråck (hydrocele testis)
Rotkanalförträngning i ländryggrad
Skelning
Sköldkörteloperation
Testikel, inte nedstigen
Tumbasförslitning (artros)
Tår, Hallus valgus/rigidis, hammartå
Urinläckage hos kvinnor
Åderbråck (varicer), inte kosmetisk operation
Ändtarmssjukdom
Ärrbråck

Åtgärd
Utprovning av hörapparat