Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
65 % 391 st 366 st 238 st 25 st 100 %
Västra Götaland
65 % 391 st 366 st 238 st 25 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
58 % 581 st 568 st 331 st 13 st 100 %
Västra Götaland
58 % 581 st 568 st 331 st 13 st 100 %