Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Västra Götaland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Juni 2017

  • 71%
  • 67%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 67% (Alla landsting: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 63% 58% 59% 65% 69% 69% 67% 67% 68% 68% 68% 67%
Alla landsting 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75% 71%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 7 557 st (32,7%)
  • 31-60 dagar 5 328 st (23%)
  • 61-90 dagar 2 675 st (11,6%)
  • Längre än 90 dagar 7 576 st (32,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
23 136
Alla landsting:
108 795
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
98%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
4%
Alla landsting:
5%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
71 % 114 262 st 108 795 st 77 764 st 5 %
Västra sjukvårdsregionen
67 % 23 953 st 23 136 st 15 560 st 3 %
Västra Götaland
67 % 23 953 st 23 136 st 15 560 st 3 %
Alingsås lasarett
84 % 593 st 587 st 493 st 1 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg
71 % 335 st 331 st 235 st 1 %
Art Clinic, Göteborg
100 % 101 st 101 st 101 st 0 %
Aveny Ögonklinik, Göteborg
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Lundby Närsjukhus, Göteborg
98 % 423 st 405 st 395 st 4 %
Capio Medocular, Göteborg
100 % 195 st 195 st 195 st 0 %
Carlanderska, Göteborg
100 % 127 st 127 st 127 st 0 %
Centrum för Obesitas/Göteborg
80 % 74 st 69 st 55 st 7 %
Centrum för Obesitas/Skaraborg
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Frölunda specialistsjukhus, Göteborg
95 % 587 st 587 st 558 st 0 %
Göteborgs Urologmottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Fyrbodal
100 % 505 st 505 st 505 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Göteborg
99 % 858 st 858 st 853 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Skaraborg
100 % 335 st 335 st 335 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Södra Älvsborg
100 % 439 st 439 st 437 st 0 %
Kungälvs sjukhus
80 % 650 st 613 st 489 st 6 %
NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla)
66 % 3 638 st 3 317 st 2 194 st 9 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
50 % 9 771 st 9 557 st 4 791 st 2 %
Scanloc Healthcare AB/Scanloc Ögon
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Skaraborgs sjukhus (Skövde, Falköping, Mariestad, Lidköping)
70 % 2 516 st 2 384 st 1 669 st 5 %
Spine Center, Göteborg
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås/Skene
78 % 2 806 st 2 726 st 2 128 st 3 %