Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
61 % 459 st 444 st 269 st 15 st 100 %
Västra Götaland
61 % 459 st 444 st 269 st 15 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Gamlestaden 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg 73 % 11 st 11 st 8 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Ale 40 % 10 st 10 st 4 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Bäckefors 62 % 13 st 13 st 8 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Kungälv 100 % 13 st 13 st 13 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Lysekil 84 % 20 st 19 st 16 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Skövde 31 % 62 st 62 st 19 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Stenungsund/Tjörn 93 % 16 st 14 st 13 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Strömstad 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus 91 % 63 st 58 st 53 st 5 st 100 %
BUP-mottagning, Trollhättan 0 % 17 st 16 st 0 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla 96 % 27 st 23 st 22 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla (Ätstörningsenheten) 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Vänersborg 25 % 8 st 8 st 2 st 0 st 100 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 54 % 188 st 186 st 101 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
69 % 485 st 482 st 333 st 3 st 100 %
Västra Götaland
69 % 485 st 482 st 333 st 3 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Gamlestaden 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg 85 % 20 st 20 st 17 st 0 st 100 %
BUP Avdelning Vänerviken, Vänersborg 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP Bidevinden, Uddevalla 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP Neuropsykiatriskt team, Uddevalla 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
BUP Utredningsenhet Spelmannen, Uddevalla 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Ale 85 % 13 st 13 st 11 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Bäckefors 45 % 11 st 11 st 5 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Kungälv 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Lysekil 60 % 5 st 5 st 3 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Skövde 60 % 20 st 20 st 12 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Stenungsund/Tjörn 88 % 24 st 24 st 21 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Strömstad 0 % 3 st 3 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus 50 % 48 st 48 st 24 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Trollhättan 67 % 6 st 6 st 4 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla 57 % 14 st 14 st 8 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla (Ätstörningsenheten) 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Vänersborg 75 % 16 st 16 st 12 st 0 st 100 %
Habiliteringen Fyrbodal 46 % 15 st 13 st 6 st 2 st 100 %
Habiliteringen Göteborg & Södra Bohuslän 88 % 77 st 76 st 67 st 1 st 100 %
Habiliteringen Skaraborg 99 % 71 st 71 st 70 st 0 st 100 %
Habiliteringen Södra Älvsborg 80 % 30 st 30 st 24 st 0 st 100 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 43 % 109 st 109 st 47 st 0 st 100 %