Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
65 % 391 st 366 st 238 st 25 st 100 %
Västra Götaland
65 % 391 st 366 st 238 st 25 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Gamlestaden 67 % 3 st 3 st 2 st 0 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg 70 % 12 st 10 st 7 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Ale 75 % 5 st 4 st 3 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Bäckefors 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Kungälv 100 % 4 st 3 st 3 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Lysekil 67 % 3 st 3 st 2 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Skövde 30 % 56 st 53 st 16 st 3 st 100 %
BUP-mottagning, Stenungsund/Tjörn 100 % 16 st 12 st 12 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Strömstad 100 % 6 st 5 st 5 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus 81 % 54 st 47 st 38 st 7 st 100 %
BUP-mottagning, Trollhättan 85 % 25 st 20 st 17 st 5 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla 100 % 10 st 10 st 10 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla (Ätstörningsenheten) 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Vänersborg 65 % 20 st 20 st 13 st 0 st 100 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 61 % 172 st 171 st 105 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
58 % 581 st 568 st 331 st 13 st 100 %
Västra Götaland
58 % 581 st 568 st 331 st 13 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Gamlestaden 33 % 3 st 3 st 1 st 0 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg 50 % 22 st 22 st 11 st 0 st 100 %
BUP Avdelning Vänerviken, Vänersborg 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP Bidevinden, Uddevalla 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP Neuropsykiatriskt team, Uddevalla 89 % 9 st 9 st 8 st 0 st 100 %
BUP Utredningsenhet Spelmannen, Uddevalla 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Ale 67 % 3 st 3 st 2 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Bäckefors 83 % 6 st 6 st 5 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Kungälv 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Lysekil 50 % 6 st 6 st 3 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Skövde 38 % 33 st 32 st 12 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Stenungsund/Tjörn 82 % 22 st 22 st 18 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Strömstad 78 % 9 st 9 st 7 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus 35 % 72 st 72 st 25 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Trollhättan 20 % 16 st 15 st 3 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla 53 % 15 st 15 st 8 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla (Ätstörningsenheten) 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Vänersborg 41 % 17 st 17 st 7 st 0 st 100 %
Habiliteringen Fyrbodal 59 % 27 st 27 st 16 st 0 st 100 %
Habiliteringen Göteborg & Södra Bohuslän 66 % 97 st 88 st 58 st 9 st 100 %
Habiliteringen Skaraborg 85 % 35 st 34 st 29 st 1 st 100 %
Habiliteringen Södra Älvsborg 86 % 65 st 65 st 56 st 0 st 100 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 50 % 124 st 123 st 62 st 1 st 100 %